Inom Polisinrättningen i Västra Nyland är det möjligt att få betjäning i tillståndsärenden tre lördagar i oktober-november

30.9.2021 9.11 | Publicerad på svenska 30.9.2021 kl. 9.14
Nyhet

Inom Polisinrättningen i Västra Nyland är det möjligt att få betjäning i tillståndsärenden tre lördagar i oktober-november. Under dessa dagar har medborgarna möjlighet att få betjäning endast i pass och idkortsärenden och endast med tidsbeställning.

Kunder betjänas på Esbo huvudpolisstation och Lojo polisstation 9.10, 13.11 och 27.11. Kunder som har reserverat tid till Esbo bör observera att besöksadressen är på grund av renovering Knekstbrogränd 4 A 4. I Lojo tas kunder emot på den bekanta adressen Postgatan 3 B.

Tillståndschef Leena Höysniemi berättar att med dessa så kallade tillstånds lördagar strävar man till att minska på rusningen, som har uppstått när människorna vill förnya alla pass- och identitetskort som har blivit föråldrade under corona tiden. Som polisen informerade om tidigare i september, så är efterfrågan på pass och idkort som bäst mycket stor. Detta har lett till en överbelastning av tidsbeställningen till tillståndstjänster inom Västra Nyland.

− Situationen är fortfarande likadan. Till Esbo kommer dagligen förutom kunder med tidsbeställning också regelbundet ca 200 kunder som köar för att få betjäning, säger Höysniemi.

Förutom Esbo och Lojo polisstationer erbjuds också betjäning på Raseborgs polisstation samt Kyrkslätts polisstation inom Västra Nyland. Öppethållningstiderna till alla polisstationer finns på polisens nätsidor och tider att beställa finns på tidsbeställningstjänsten.

Tidsbeställningstiderna frigörs varje vecka. Nu har tidsbeställnings tider öppnats för till och med tre månader framåt, så att kunderna lättare kan förutse situationen. Så gott som varje dag avbokar också kunder sina tider till olika polisstationer och dessa tider kan snabbt reserveras av andra, så det lönar sig att följa med situationen.

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Tillståndtjänst
Polisinrättningen i Västra Nyland
identitetshandlingar
pass
tillstånd