Jakt- och fiskeövervakningssäsongen inleddes i Västra Nyland på påsken

Utgivningsdatum 21.4.2022 12.23 | Publicerad på svenska 21.4.2022 kl. 12.36
Nyhet

Under påskhelgen utförde polisen omfattande jakt- och fiskeövervakning i Västra Nyland i samarbete med Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare.

På påsklördagen utförde patrullen jakt- och fiskeövervakning på fiskeplatser i öppet vatten och granskade områden där det råder fiskeförbud. De fiskare som inlett fiskesäsongen fiskade nära broar och de hade betalat sina fiskevårdsavgifter precis som sig bör, dvs. före den första fisketuren.


På söndagen och måndagen åkte övervakningsgruppen med Forststyrelsens båt till Ekenäs havsområde där de utförde fiskeövervakning, övervakning av sjötrafiken och övervakning i Ekenäs skärgårds nationalpark. Det soliga men något kyliga vädret och det isfria havsområdet hade fått ett stort antal fiskare att åka ut med sina båtar och idka kastfiske.


– Under två dagar granskades sammanlagt 27 båtlag och 53 fiskevårdsavgifter. Två fiskare hade försummat att betala fiskevårdsavgiften, vilket ledde till en bötespåföljd på 100 euro. Några båtlag fick dessutom anmärkningar som gällde en naturskyddsförseelse, säger överkommissarie Aapo Isoaho.


Polisen och Forststyrelsen påminner om att medlen som insamlats med fiskevårdsavgifterna används för att säkerställa förutsättningarna att fiska och för att sköta fiskevattnen. 


Brister i båtarnas säkerhetsutrustning


I samband med jakt- och fiskeövervakningen granskades också ett flertal båtars säkerhetsutrustning. Tyvärr påträffades igen brister i utrustningen. En båt saknade till exempel helt en brandsläckare och i en annan båt borde släckaren ha granskats för länge sedan. 


– För dessa förseelser registrerades en bötespåföljd på 70 euro.  Att alla personer som påträffades på vattnet hade flytväst var någonting positivt, konstaterar Isoaho.


Polisen betonar att båtens skick och säkerhetsutrustning alltid bör granskas innan båten sjösätts och börjar användas.  Brandsläckaren ska granskas varje år och det ska finnas en stämpel på släckaren eller ett intyg över granskningen eller ibruktagandet. Brandsläckaren måste granskas årligen eftersom den är utsatt för temperaturväxlingar, vibrationer och fukt i båten.  


Polisen utför jakt- och fiskeövervakning med olika teman i polisinrättningens område hela sommaren och hösten både självständigt och tillsammans med Forststyrelsen och andra myndigheter.
 

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Tillståndtjänst Övervakning och larmverksamhet