Källan till kemikalieläckan på Hermansö i Borgå har klarlagts

Utgivningsdatum 13.9.2023 9.07 | Publicerad på svenska 13.9.2023 kl. 12.35
Nyhet

Förundersökningen av kemikalieläckan den 22 augusti på Hermansö i Borgå har framskridit och källan till läckan har lokaliserats i samarbete med ett företag som är verksamt i området.

Förundersökningen av kemikalieläckan den 22 augusti på Hermansö i Borgå har framskridit och källan till läckan har lokaliserats i samarbete med ett företag som är verksamt i området. Prover från avloppsbrunnar i området har undersökts vid kriminaltekniska laboratoriet, men också ett företag som är verksamt i området har på eget initiativ tagit och undersökt prover och aktivt arbetat för att reda ut problemet.

– Det är dock ännu inte helt klart varför kemikalier hade släppts ut i avloppsnätet, så förundersökningen fortsätter, säger kriminalkommissarie Joni Kokkonen.

Polisen informerar om saken på nytt när utredningen framskrider.

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland