Kampanj för att samla in skjutvapen och sprängämnen

Utgivningsdatum 11.4.2022 8.29
Nyhet
Poliisille luovutettu kivääri.

Polisinrättningen i Sydvästra Finland arrangerar i månadsskiftet april/maj en insamling av skjutvapen och sprängämnen. Med insamlingen vill man göra det så lätt som möjligt för medborgare att på ett lagligt och tryggt sätt göra sig av med onödiga, olagliga och söndriga skjutvapen samt sprängämnen.

Insamlingen är ett tillfälle, att med låg tröskel överlämna skjutvapen och sprängämnen som t.ex. blivit kvarliggande i dödsbon.

− Onödiga skjutvapen och sprängämnen som förvaras i hemmet kan utgöra en stor säkerhetsrisk både för sina ägare och för omgivningen – även om man skulle ha innehavstillstånd för skjutvapen, påminner överkonstapel Petri Hyrkäs från Polisinrättningen i Sydvästra Finland. 

Polisen uppmanar anhöriga att uppmärksamma speciellt de skjutvapen som äldre personer innehar.

− Det vore bra att överlämna sina skjutvapen ifall åldern eller hälsotillståndet inte mera möjliggör en aktiv och trygg användning av skjutvapen, säger Hyrkäs.

Först anmälan, sedan avhämtning

Insamlingen av skjutvapen och sprängämnen genomförs i Egentliga Finland den sista veckan i april (vecka 17) och i Satakunta den första veckan i maj (vecka 18).

De skjutvapen och sprängämnen som överlämnas till polisen, bör anmälas till polisen under den föregående veckan innan insamlingen, det vill säga vecka 16 i Egentliga Finland och vecka 17 i Satakunta. Polisen ordnar insamlingen i samarbete med Försvarsmakten.

− Man ska därmed först kontakta polisen, varefter polisen ger noggrannare anvisningar. Följande vecka kommer myndigheten att samla in skjutvapnen och sprängämnen från den anmälda adressen, t.ex. från personens hem, förtydligar Hyrkäs.

Anmälan berörande skjutvapen eller sprängämnen som överlämnas till polisen görs per telefon:

– Egentliga Finland (vecka 16) ti-fre 19.–22.4. kl. 8.30–16, tel. 0295 446 656, 0295 446 655 eller 0295 446 651.
– Satakunta (vecka 17) må-fre 25.–29.4. kl. 8.30–16, tel. 0295 446 773, 0295 446 774 eller 0295 446 775.

Sprängämnen får inte förflyttas på egen hand

Det är viktigt att observera att man inte får röra eller förflytta sprängämnen på egen hand.

− Sprängämnen bör lämnas på den plats man bevarat eller hittat sprängämnen. Polisen avhämtar sprängämnen från samma plats, understryker överkonstapel Kari Nordlund.

För överlämning förväntas speciellt civila- och militära sprängämnen, sprängkapslar och krut. Vid överlämning av andra sprängämnen eller skjutvapen, kan dessutom inlämnas patroner.

De skjutvapen som överlämnas till polisen, går i huvudsak och oftast till förstöring. Man har också möjlighet att söka tillstånd till olovliga vapen eller presentera ett värdefullt skjutvapen för auktionering för egen räkning.

Man kan diskutera om olika alternativ med en specialist från polisens tillståndsövervakning i samband med överlämnandet.

Att överlämna skjutvapen är ett allmänt förfarande

Insamling av skjutvapen och sprängämnen ordnades senast år 2012. Det går att överlämna skjutvapen annars också, utan en särskild kampanj. Det är frågan om ett allmänt förfarande.

−Man kan när som helst överlämna ett olovligt eller obehövligt skjutvapen till polisen. Då man på eget initiativ anmäler om saken till polisen, gör man sig inte skyldig till skjutvapenbrott och behöver inte vara rädd för brottspåföljder, påminner Hyrkäs.

Däremot uppfyller innehav av olovligt skjutvapen eller olovliga sprängämnen rekvisitet för skjutvapen- eller sprängämnesbrott.

Noggrannare uppgifter om överlämnandet av skjutvapen och sprängämnen ger den lokala polisen eller fås på polisens hemsidor.

Egentliga Finland Nyheter Polisinrättningen i Sydvästra Finland Satakunta Tillståndtjänst