Klanta dig inte när du kör moped - polisens tips för en säker mopedsäsong

28.4.2021 11.54
Nyhet

Vintern närmar sig sitt slut och våren är strax här. Lusten att börja köra med mopeder och andra tvåhjulingar är stor. Det är ett bra tillfälle att gå igenom vad du kör med, hur och var du kör, för att körsäsongen ska bli trafiksäker för alla oss trafikanter.

Vad kör du med, med andra ord har du körrätt för fordonet som du kör?

Lagen fastställer exakt vilken körrätt som krävs för olika fordon. Straffrättsligt ansvar i Finland börjar vid 15 års ålder. 

Kommissarie Asko Sartanen från polisinrättningen i Östra Nyland går igenom reglerna kring mopedkörning och ger tips om hur man kör moped säkert. 

- Om du inte följer bestämmelserna om mopedkörning och kör en moped, vars konstruktion har ändrats så att den har en annan fordonskategori, kan du göra dig skyldig till att köra ett fordon utan tillstånd. I det fallet blir följden böter och körförbud, säger Sartanen. 

I sådana här fall blir även frågor som berör bilbeskattning och trafikförsäkring aktuella.

Det gäller att komma ihåg att om konstruktionen hos vilket som helst fordon byggs om,är det alltid nödvändigt att besiktiga fordonet.

Hur kör du - följer du hastighetsbegränsningarna?

I polisens trafiksäkerhetsarbete är övervakning av körsättet ett av de viktigaste medlen för att öka trafiksäkerheten. Det finns en anledning till att hastighetsbegränsningar har fastställts för olika vägavsnitt och det är mycket viktigt att följa dem.

- Hastighetsbegränsningar har inte fastställts för att påskynda resan utan med tanke på kontroll över situationen. Körhastigheten har en väsentlig inverkan på reaktions- och bromssträckan, och det är också bra att ta hänsyn till de fordonsspecifika maxhastigheterna, påpekar Sartanen.

Var kör du - Områden som är tillåtna för mopeder fastställs tydligt i lagen

De delar av vägen som är tillåtna för mopeder definieras tydligt i vägtrafiklagen och tanken bakom detta är en strävan efter att öka trafiksäkerheten. Vid kollisioner mellan mopeder och bilar kan konsekvenserna vara mycket allvarliga. Olyckor mellan en moped och en fotgängare kan också leda till allvarliga skador hos de inblandade parterna.

Repetera reglerna och bestämmelserna inför körsäsongen

Det är alltid i första hand föraren som bär ansvaret för ett säkert trafikbeteende och iakttagandet av bestämmelserna i trafiken. 

- Som ett tips till vårdnadshavarna vill jag säga att repetera reglerna med era ungdomar innan körsäsongen börjar. Polisen anser också att mopeden är ett bra transportmedel, så länge den har korrekt utrustning och är säker, och att även föraren har rätt skyddsutrustning och rätt inställning i trafiken. Nolltolerans i fråga om droger är viktigt också när man kör moped. Tillsammans gör vi detta till en trafiksäker körsäsong, uppmuntrar Sartanen. 

Det har blivit säkrare att köra moped

Polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen är nöjd över att mopedkörning verkar ha blivit ännu säkrare.

– Enligt Trafikskyddets statistik har antalet döda och skadade mopedförare minskat med över 70 procent under de senaste tio åren, säger Kallio. 

Under de senaste tre åren har i genomsnitt tre mopedförare omkommit och 360 skadats varje år. 

Enligt uppgifterna för 2019 var antalet allvarligt skadade 33. Sju procent av alla som skadades i vägtrafiken var mopedförare. Nio av tio av förarna som omkom och två av tre av dem som skadades var män. I fråga om personskador var olycksplatsen i vartannat fall en korsning.

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
hastighetsbegränsningar
körrätt
mopedkörning
trafikregler
trafiksäkerhet