Kundserviceställenas öppettider begränsas i sommar i Östra Nyland

Utgivningsdatum 9.5.2023 15.31 | Publicerad på svenska 11.5.2023 kl. 12.25
Nyhet

Polis- och tillståndstjänsterna vid polisstationerna vid polisstationerna i Nurmijärvi och Lovisa är stängda under perioden 5.6–31.8.2023. Också servicestället för polisens tillståndstjänst i kommunhuset i Mäntsälä är stängt under tiden 3–30.7.2023.

– För att vi under semesterperioden ska kunna erbjuda kunderna rimliga tjänster med tanke på ämbetsverket som helhet, krävs det att vissa serviceställen stängs och personalen koncentreras till de större serviceställena, säger tillståndschef Anne Rautala.
Vid de aktuella tidpunkterna är en betydande del av personalen inom tillståndstjänsterna på planerad semester. För alla tillståndstjänstemän som är i arbete ordnas samtidigt en kundserviceplats vid de verksamhetsställen som håller öppet, så polisinrättningens totala kapacitet inom tillståndstjänster påverkas inte av att enskilda verksamhetsställen stängs.
Polisinrättningen i Östra Nyland erbjuder tillståndstjänster vid Vanda huvudpolisstation (Dickursby verksamhetsstället i Dixi), Helsingfors-Vanda flygplats, polisstationerna i Träskända, Hyvinge och Borgå samt vid Kervo samservicekontor. Mer information finns på polis.fi.
 

Polisinrättningen i Östra Nyland Tillståndtjänst