Kungörelse 28.11.2023

Utgivningsdatum 28.11.2023 13.21

Konfiskerad egendom offentliggjots 28.11.2023

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.

Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras.

1. Anmälen on ett brott 5500/R/41789/23 tvång TVP1

vinkelslipmaskin, bosch

mönstersåg, ferm

vinkelslipmaskin, fxa

cirkelsår, bosch

slipmaskin, ryobi

låda

2. Anmälen on ett brott 5500/R/49121/23 tvång KEY1

tablet, samsung

resväska, 2 kpl

telefon, honor

telefon, samsung 2 kpl

iphone, 2 kpl

tablet, ipad

tablet, samsung 2 kpl

3. Anmälen on ett brott 5500/R/58144/23 tvång TVP1

telefon, oneplus 2 kpl

4. Anmälen on ett brott 5500/R/54885/23 tvång TVP1

nickel, Hyundai

herrarmbandsur, 3 kpl

börs

5. Anmälen on ett brott 5500/R/57613/23 tvång TVP1

telefon, samsung

6. Anmälen on ett brott 5500/R/46038/23 tvång TVP1

telefon, honor

telefon, samsung

sparkbräde

7. Anmälen on ett brott 5500/R/52184/23 tvång TVP1

cykel, rockville serious

8. Anmälen on ett brott 5500/R/53339/23 TVP1

sparkbräde

9. Anmälen on ett brott 5500/R/54785/23 TVP1

cykel, focus

10. Anmälen on ett brott 5500/R/37420/23 TVP1

cykel, trek

cykel, cube

11. Anmälen on ett brott 5500/R/51225/23 PAI1

högtryckstvätt, stanley

kälke, polkupyörän peräkoukku teline

vinkelslipmaskin, ryobi

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post kirjaamo.helsinki@poliisi.fi.

I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors