Låt inte båten vippa omkull under transporten - här får du tre viktiga tips

Utgivningsdatum 2.10.2023 14.11 | Publicerad på svenska 4.10.2023 kl. 15.23
Nyhet
Poliisivene hallin ovensuussa.

Det är att önska att ingen båt ska falla av trailern ner på vägen i höst. Vid kontroller stöter polisen emellertid allt emellanåt på allvarliga brister. Polisinrättningen i Västra Nyland ger här tre viktiga tips för hur du kan transportera din båt på ett säkert sätt till vinterförvaring och service.


Nu när hösten är här ser vi igen många ekipage med båt på släp. Båtarna tas upp och transporteras till vinterförvaring och service. Särskilt nya båtförare kan vara osäkra på vad allt man ska tänka på. Därför har polisen sammanställt tre viktiga tips för säker båttransport.

Spänn fast båten ordentligt på trailern

Fäst alltid båten på trailern med lastremmar. Kontrollera att remmarna är hela och åtstramade och att båten har surrats fast i alla riktningar. Lastremmarna ska helst hålla för minst den dubbla lastvikten. Även lätta båtar, såsom roddbåtar, ska alltid säkras med flera remmar. Vid långa transportsträckor bör surrningen kontrolleras då och då längs vägen. Eventuell båtutrustning, såsom åror, ska surras fast.

Båten ska vara så långt bakom dragbilen att den inte vidrör bilen ens vid tvära vändningar. Placera båten på trailern så att dragkroken inte belastas för mycket.

– Ute på vägarna kan man ibland se fordonskombinationer med båtar där trailern är alldeles för liten för den båt som bogseras. Om till exempel dragkroken utsätts för stor lyftkraft, vilket sker när lasten är baktung, försämras kombinationens köregenskaper. Det här märker man särskilt i kurvor och vid eventuella undanmanövrar, berättar kommissarie Hannu Kontola.

Lasten får sträcka sig högst två meter bakom trailern och en överskridning på en meter eller mer ska märkas ut med en röd flagga och i mörker med röd belysning. Vid kontroller mäts överskridningen från trailerns bakersta del. När det gäller bredden får båten vara bredare än själva trailern, dock inte mer än 2,6 meter bred. Höjden får inte överstiga fyra meter och kombinationen får vara högst 18,75 meter lång.

Kontrollera även kopplingsmassan, dvs. hur tung lasten får vara som bilen kan dra. Tyngden beror på tre saker där den lägsta begränsningen är utslagsgivande:

  1. Den kopplingsmassa som fastställts för själva bilen och som framgår av registerutdraget. I utdraget anges kopplingsmassorna för släpvagn med och utan bromsar.
  2. Högsta tillåtna massa på väg för trailern. 
  3. Högsta tillåtna kopplingsmassa för dragkroken. Vid beräkning av kopplingsmassan måste man känna till båtens vikt motorn medräknad och lägga den vikten till trailerns egen massa enligt registerutdraget. En transport är laglig med avseende på kopplingsmassan om den sammanlagda vikten av båt och trailer inte överskrider någon av de nämnda tre toleranserna. Polisen gör vägkontroller av kopplingsmassan, antingen genom att väga den eller räkna ut den.

Kontrollera att trailern och draganordningen är i skick

Lätta trailrar utan broms i klass O1 behöver inte besiktigas. Därför måste man särskilt ge akt på att de är i skick – vilket självfallet också gäller för större trailrar. Däcktrycket, däckens allmänna skick och hjulbultarna ska kontrolleras med jämna mellanrum. Detsamma gäller lyktor och blinkers. Det är också viktigt att draganordningen är i skick.

– Det händer alltför ofta att en trailer lossnar från dragbilen till följd av att dragkopplingen är lös eller låsningen ger efter. Det här är sådant som kan vara svårt att själv hålla i skick och det är därför tillrådligt att då och då ta trailern på service och kontroll. Kom också ihåg att man inte får dra en oregistrerad trailer på allmän väg, påpekar Kontola.

Större trailrar med broms, och också en del mindre, har ytterligare en bromsmekanism som ibland går under namnet katastrofvajer och som stoppar trailern, om den av någon anledning lossnar från dragbilen. Ofta ser man brister i hur vajern är fäst i dragbilen. Det vanligaste är att vajern inte är fäst i dragbilens konstruktion på något sätt. Det räcker inte heller med att man lindar den runt dragkroken.

Se till att du har tillräcklig körrätt

Polisen kontrollerar att du har tillräcklig körrätt genom att titta på vilken massa som anges i registerutdraget. Körrätt som endast gäller för kategori B begränsar den tillåtna kombinationen rätt mycket. Med ett körkort i den kategorin får man endast dra lätta kombinationer. Totalvikten för ett släpfordon i vägtrafik får inte överstiga 750 kg eller för en kombination 3500 kg.

För större kombinationer med en personbil eller skåpbil krävs ett körkort i kategori BE eller B96. Det går enklast att kolla upp sin körrätt i körkortslagen.

Nyheter Nyland Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik