Matservicerobotarna väcker intresse och frågor i Esbo

Utgivningsdatum 5.5.2022 9.17 | Publicerad på svenska 5.5.2022 kl. 15.33
Nyhet
En vit matservicerobot framför ett övergångsställe.

Matservicerobotarna har väckt förvånade miner i Esbo under de senaste veckorna. Än så länge har medborgarna i första hand upplevt dem skojiga och polisen har inte fått kännedom om några större problem i Västra Nyland. Invånarna har dock önskat att polisen ger information och instruktioner i anslutning till robotarna.

Kommissarie Hannu Kontola berättar att robotarna lagstiftningsmässigt kan jämställas med förflyttningshjälpmedel. De rör sig i princip på trottoarerna och fordonskategorin bestäms enligt anordningens effekt och hastighet. På robotarna tillämpas samma trafikregler som på fotgängarna även om anordningarna inte är fotgängare. Anordningen skulle räknas som fotgängare om den skjutsade en fysisk person. 

Polisen fick kännedom om robotarna via medierna när robotverksamheten inleddes. 

– Det finns ännu inga riktlinjer till exempel i ansvarsfrågor och i förundersökningen kommer vi vid behov att reda ut dessa frågor noggrannare till exempel vid eventuella olyckor. Än så länge har vi inte fått uppdrag där en robot skulle ha varit inblandad och invånarna i vårt område har inte gjort en enda polisanmälan som gäller robotar. Det är ändå bra att kalla på polisen om en krock med en robot leder till personskador eller materiella skador, säger Kontola.

En robot som rör sig i trafiken är ingen leksak

Robotarna är programmerade så att de stannar framför ett hinder på vägen och försöker gå runt det. De stannar också vid övergångsställen och fortsätter inte förrän vägen är fri. 

– För att undvika trafikstockningar ska bilisterna av denna orsak inte väja för en robot som väntar vid ett övergångsställe. Om roboten har tagit sig ut på vägen får man självfallet inte köra över den. I sådana fall ska man vänta att roboten till exempel backar bort från körbanan, säger Kontola. 

Polisen följer noggrant robotarnas beteende och vilka problem de eventuellt orsakar. Om polisen upptäcker sådant som äventyrar säkerheten vidtas åtgärder vid behov.

Kontola önskar att invånarna visar tålamod och förhåller sig positiva till det nya fenomenet. Samtidigt påminner han om att anordningen som många tycker ser skojig ut inte är en leksak.

– Robotarna är inte leksaker som man till exempel kan rida på, även om jag har hört att detta redan har inträffat. De är annans egendom som inte får skadas. 

Esbo Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik