Meddelande berörande offentlig delgivnin POL-2024-72471

Utgivningsdatum 15.5.2024 14.02

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens websida den 15. Maj. Meddelandets diarienummer är POL-2024-72471

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Åbo finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:

 

Davila Ramos Maria G, (1062/2020)

Niemi Reijo K, (POL-2023-7508)

Koivula Raija A, (POL-2023-86332)

Suominen Emilia A, (POL-2021-93615)

Toivanen Antti P, (POL-2023-113805)

Tsuboya Osamu, (POL-2023-159884)

Lindroos Mervi A, (POL-2023-120538)

Lehtonen Markku T, (POL-2023-103491)

Valkama Samu E A, (POL-2022-163614)

Puumala Julianna J M, (POL-2021-139669)

Suonpää Jarkko A, (POL-2022-21559)

Valikainen Joonas A, (141/2017)

 

Besluten finns tillgängliga på adressen:

Polisinrättningen i Sydvästra Finland
Åbo Huvudpolisstation
Eriksgatan 40 - 42
20100 ÅBO

Öppentieder:

Må - Fre kl. 8.00 - 16.15

Tilläggsinformation ges av:
Körrättärenden vardagar kl. 9.30 - 11.30, tel
0295 446 173

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten av publiceringen av detta meddelande

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Sydvästra Finland