Mer information om brottet mot liv i Forsby – polisen ber om upplysningar om eventuell långvarig mobbning och våld

Utgivningsdatum 18.12.2020 12.47 | Publicerad på svenska 23.12.2020 kl. 10.46
Nyhet

Polisen har gjort framsteg i utredningen av ett brott mot liv som begicks på fredagen den 4 december 2020 i Forsby i Helsingfors. Polisen undersöker ärendet som ett mord, och tre 16-åriga pojkar är fortfarande häktade som misstänkta för brottet.

Polisen har förhört de misstänkta flera gånger och genomfört olika tekniska undersökningar. På så sätt har man fått mer information om händelserna.

– Enligt polisens uppgifter har misshandeln av det 16-åriga offret pågått i flera tiotals minuter, och inträffat på flera ställen inom Forsby sjukhusområde. Offrets kropp var helt täckt av många olika skador som orsakats på olika sätt. Polisen kan inte kommentera skadorna närmare än så, berättar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Marko Forss vid Polisinrättningen i Helsingfors.

Offret hittades på måndagen den 7 december 2020 på Forsby sjukhus parkområde vid en scen som redan behandlats i medier. Offret hittades i en liggande ställning, med en del av kläderna avtagna.  Enligt polisens uppgifter lämnade de misstänkta för brottet offret på detta ställe på fredagen den 4 december 2020.

Enligt uppgifter från förundersökningen hade offret utsatts för långvarigt och grovt våld, som till en del har haft mobbningsrelaterade förnedrande drag. Polisen berättar emellertid inte närmare om gärningssätten i detta skede.

Utifrån förundersökningen anses de misstänkta ha deltagit i våldet tillsammans, men i detta skede specificerar polisen inte de misstänktas roller i större detalj. Två av de misstänkta hade på lördagen gått för att titta på den avlidne och kontrollera om han andas. Dessutom hade de misstänkta plockat bort till exempel ölburkar som de kvällen innan lämnat på platsen.

Alla tre misstänkta har diskuterat sinsemellan om händelserna efteråt före gripandet och funderat till exempel på att gömma eller förstöra liket på något sätt.

Polisen utreder om långvarig mobbning och våld ligger bakom gärningarna. Det finns skäl att misstänka att samma tre misstänkta har utsatt offret för våld även tidigare och att den bakomliggande mobbningen har fortsatt länge.

– Situationen kunde beskrivas så att det har varit fråga om en situation där man har ansett att offret är ”en kompis”, men samtidigt mobbat honom på olika sätt. Jag är väl medveten om att kritik riktar sig mot termen mobbning och att en del anser att termen är underskattande. När jag använder termen mobbning menar jag återkommande och systematiska gärningar, som kan ha allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser för offret. I detta fall misstänker man att mobbningen har varit så allvarlig att den lett till ett brott mot liv och till att mobbningsoffret avlidit, konstaterar Forss.

Polisen ber fortfarande allmänheten om upplysningar om händelserna på fredagen den 4 december 2020. Dessutom ber polisen om ytterligare upplysningar om någon har kännedom om mobbningsfall där samma parter varit delaktiga.

– Polisen har fått anonyma uppgifter om att de misstänkta skulle ha mobbat offret tidigare, men polisen önskar att sådana personer som har närmare kännedom om detta skulle berätta mera om detta. Polisen uppmanar till att kontakta polisen med eget namn, för då kan uppgifterna utnyttjas bättre i förundersökningen och i senare skeden i den eventuella rättsprocessen, vilket även i detta fall är mycket viktigt, säger Forss.

– Misstanken om mobbning som pågått länge och återkommande våld är en motivering för varför polisen informerar om ärendet exceptionellt noggrant redan i förundersökningsskedet, berättar kriminalöverinspektör Jonna Turunen, chef för Brottsutredningsenheten vid Polisinrättningen i Helsingfors.

– På grund av fallets samhälleliga betydelse är det viktigt att framhäva en hur allvarlig brottsmisstanke och ett hur exceptionellt rått och brutalt brott det är fråga om i denna undersökning. Polisen önskar att fallet skulle väcka en mer omfattande allmän debatt och få till stånd nödvändiga ändringar i hur olika aktörer kan påverka att något liknande inte kan inträffa igen, fortsätter Turunen. 

Polisen har diskuterat informerandet på förhand med offrets vårdnadshavare. Polisen har fått vårdnadshavarnas samtycke att berätta för allmänheten att offret var en klient inom barnskyddet och var placerad utom hemmet. 

– Detta berättas för allmänheten med vårdnadshavarnas samtycke, eftersom polisen önskar att det på grund av detta exceptionellt grova brott mot liv skulle begrundas i samhället hur barn och ungdomar kan skyddas bättre och hur det kan säkerställas att bland annat skolor och barnskyddet har tillräckliga resurser och metoder för att sköta sin viktiga uppgift, konstaterar Turunen. 

Förundersökningen fortsätter intensivt, men händelseförloppet har till stora drag utretts. Följande gång informerar polisen om händelserna först när förundersökningen är färdig eller om nya ytterligare uppgifter framkommer i förundersökningen eller om andra betydande omständigheter uppdagas, om vilka det finns skäl att informera redan under förundersökningen. Polisen har till följd av rapporteringen om fallet i nyheter genom kontakter fått information som är viktig för förundersökningen, och polisen tackar för detta.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors