Mikko Masalin utnämnd till Inre Finlands polischef

Utgivningsdatum 20.9.2022 12.08
Nyhet

Polisstyrelsen har utnämnt juris magister Mikko Masalin som polischef för Inre Finlands polisinrättning från och med 1.10.2022. Tjänsten besätts tidsbundet för högst fem års period 1.10.2022 – 30.9.2027. Sex personer sökte tjänsten som Inre Finlands polisinrättnings polischef.

Masalin har fungerat som polischef för Östra Finlands polisinrättning sedan 16.12.2019. Före detta har han fungerat bl. a. som biträdande polischef för Tavastland polisinrättning 2014-2019.

Polischefen leder polisinrättningen. Han svarar för polisinrättningens verksamhet samt verksamhetens effektivitet, resultat och utvecklande. Polischefens uppgift är att leda polisinrättningen enligt polisförvaltningens bekräftade mål, administrera de ekonomiska resurserna och ledandet av personalen. Han bekräftar polisinrättningens verksamhetslinjer och tyngdpunkterna för verksamheten samt ansvarar för polisinrättningens beredskap och färdighet.

Han handhar också polisinrättningens arbete och samarbete med intressegrupperna samt effektiv kommunikation.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet