Miljöbrottslighet på uppåtgående

12.7.2021 13.29
Nyhet

Det totala antalet brott som påverkar miljön ökade jämfört med året innan. Antalet miljöbrott, naturresursbrott och brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet enligt strafflagen nådde en rekordhög nivå. Detta framgår av den översikt som Finlands nationella uppföljningsgrupp för miljöbrott nyligen färdigställt.

– Ökningen av miljöbrott förklaras delvis av myndigheternas effektivare verksamhet för att avslöja dold brottslighet, medborgarnas ökade anmälningsaktivitet när miljövärdena betonas mer och av en kostnadsökning till följd av skärpta normer för avfallshantering, som man har försökt kringgå, säger polisinspektör Arto Hankilanoja på polisstyrelsen.

Översikten av miljöbrott bildar en aktuell lägesbild och ett informationspaket om miljöbrott och området för myndigheternas miljöbrottsförebyggande arbete som helhet. Internationellt har utvecklingen och övervakningen av miljöbrottsförebyggandet i Finland inom myndighetssamarbetet ansetts vara ett bra förfarande och ett modellexempel, säger Arto Hankilanoja, som är ordförande för Finlands nationella uppföljningsgrupp för miljöbrott. 

De regionala samarbetsgrupperna, som bildats av myndigheterna som arbetar med att förebygga miljöbrott, omfattar hela landet och verksamheten är väletablerad. Det har bildats även temaspecifika samarbetsgrupper. Inom samarbetsgrupperna har man utvecklat samarbetet och informationsutbytet mellan myndigheterna, anordnat gemensamma utbildningar samt planerat och genomfört gemensamma insatser. Genom samarbetet har det varit möjligt att avslöja miljöbrott som inte skulle ha kommit till myndigheternas kännedom i annat fall.

– Miljöfarlig olaglig internationell avfallshandel är ett växande fenomen som redan har lett till förundersökningar även i Finland. Globalt beräknas miljöbrottsligheten komma nästan upp till samma nivå som vapen- och narkotikabrottsligheten vad gäller strävan efter olaglig ekonomisk vinning, säger Hankilanoja.

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet
Polisstyrelsen
andra system
brott
miljö
miljöbrott
polisförvaltning