Misstankarna om tjänstebrott i HUS-fallet lämnades till åtalsprövning

Utgivningsdatum 30.10.2023 8.32 | Publicerad på svenska 29.11.2023 kl. 12.46
Nyhet

Polisen har slutfört en förundersökning om misstänkt brott mot tjänsteplikten i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) verksamhet.

Polisen misstänker att HUS har brutit mot bestämmelserna i upphandlingslagen i flera år. Upphandlingarna skedde så att säga genom direktupphandling utan konkurrensutsättning. Frågan har redan tidigare varit uppe i offentligheten.

Ett utomstående organ granskade HUS verksamhet 2019. Då konstaterade man att det exakta värdet eller antalet upphandlingar som tilldelats utan konkurrensutsättning är omöjligt att utreda. Ett betydande antal kontrakt hade dock förlängts per e-post utan konkurrensutsättning.

Verksamheten hade pågått sedan 1998 och kontraktens värde uppgick till cirka 200 miljoner euro. Enbart för perioden 2016–2019 hade kontraktsförlängningar utan konkurrensutsättning gjorts till ett värde av nästan 80 miljoner euro enligt revisionen.

Marknadsdomstolen dömde HUS till böter 2020

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har undersökt de upphandlingar som gjordes 2018–2019. År 2020 avgjorde marknadsdomstolen ärendet på framställan av KKV.

Enligt beslutet hade HUS handlat i strid med upphandlingsbestämmelserna när man som direktupphandling hade köpt in olika produktgrupper vars årliga värden hade överskridit tröskelvärdena enligt upphandlingslagen. År 2020 utdömde marknadsdomstolen påföljdsavgifter för HUS.

– I polisens förundersökning utreddes misstänkta allvarliga brister i upphandlingarna samt i planeringen och övervakningen av dem. Bristerna ledde till att HUS inte hade någon helhetsbild av HUS-samkommunens upphandlingar eller förmåga att identifiera och omorganisera upphandlingarnas konkurrensutsättning, säger undersökningsledaren, kriminalöverkommissarie Lauri Huittinen.

I förundersökningen utreddes huruvida tjänsteinnehavarna uppsåtligen hade brutit mot sin tjänsteplikt.

Över 20 personer i olika ställningar förhördes i förundersökningen. Förundersökningen lämnades till åtalsprövning som misstänkt brott mot tjänsteplikten för tre personers del.

Polisen tar inte offentligt ställning till personernas ställning eller uppgifter i HUS-organisationen.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Nyland Polisinrättningen i Helsingfors