Motorcykelpoliserna öppnade säsongen och ger nu tips till unga motorister och deras föräldrar

Utgivningsdatum 11.5.2022 11.00 | Publicerad på svenska 11.5.2022 kl. 11.07
Nyhet
En polismotorcykel.

Motorcykelpoliserna vid Västra Nylands polisinrättning har inlett sin körsäsong. Poliserna avlade den traditionella yrkeskursen i Räyskälä med godkänt resultat även om förhållandena på kursen var exceptionellt utmanande.

Motorcykelpolisernas körsäsong varar från april till november. Under den tiden utför motorcykelpoliserna ett brett spektrum av olika polisuppdrag, där tyngdvikten ligger på trafikövervakning. Av motorcykelpoliser förutsätts att de har en god fysisk kondition, kan agera ensamma i krävande situationer samt behärskar många slags polisarbete.

Motorcykelpoliserna är proffs på att köra och ger sig aldrig av i trafiken efter vintern innan de övat på att hantera motorcykeln. Detta rekommenderas varmt också för andra. En lämplig plats är till exempel ett stort parkeringsområde där man tryggt kan öva på att hantera cykeln.

En del av mopederna i trafiken är i oroväckande dåligt skick

Motorcykelpoliserna är mycket kvalificerade och specialiserade på att övervaka tvåhjuliga fordon. Därför kommer just de att utföra skärpt övervakning av mopeder och motorcyklar.

Polisen i Västra Nyland har under ett par års tid haft nolltolerans inom övervakningen bland annat vad gäller trimning, teknisk kondition och körbeteende. I praktiken betyder detta att det inte delas ut anmärkningar på grund av brister. Genom detta förfarande försöker man åtgärda problemen i samband med mopeder och motorcyklar.

En del av de ungas mopeder är i oroväckande dåligt skick.

– Vid övervakningen stöter man varje vecka på mopeder som är i så dåligt skick att de inte borde användas i trafiken, berättar kommissarie Hannu Kontola från trafikenheten vid Västra Nylands polisinrättning.

De mest typiska fel som leder till körförbud är dåliga bromsar och trimningar av olika grad. Alltför ofta verkar mopedisternas föräldrar vara fullständigt ovetande om mopedernas faktiska skick.

Poliserna som specialiserat sig på tvåhjuliga fordon har ett tungt vägande budskap till de unga och deras föräldrar

En ny åldersklass har återigen nått mopedåldern och börjar lära sig att köra bland den övriga trafiken. Till dessa unga har polisen ett kort, men kärnfullt budskap.

– Ni är oersättliga, men inte odödliga. Detta glömmer alltför många unga bort när de börjar köra moped i trafiken, framför allt tillsammans med kompisgänget, konstaterar Kontola.

Det viktigaste i trafiken är att vara förutseende. I trafiken förekommer många farosituationer som man kan påverka genom det egna körbeteendet. Riskfaktorer som Kontola tar upp är bland annat att köra på bakhjulet och att trimma mopeden.

– Att göra tricks i trafiken är livsfarligt för såväl mopedisten som de andra i trafiken, betonar Kontola.

Motorcykelpolisens tips till medmotoristerna: blicken har stor betydelse

Kontola, som också själv är motorcykelpolis, betonar att en motorcykel styrs dit man riktar blicken. Att använda blicken har således stor betydelse för kontrollen över motorcykeln.

 Till exempel är vägarna nu i dåligt skick och tidvis finns det obehagliga gropar på den egna körlinjen. När motorcyklisten stirrar på en grop i vägen är det sannolikt att också framdäcket styrs i riktning mot gropen.

Man kan ta sig runt gropen genom en liten motstyrning och genom att flytta blicken. Om det inte längre är möjligt att undvika gropen, bör man minska vikten på motorcykelns framända för att undvika att köra omkull. Detta kan man göra genom att flytta tyngdpunkten bakåt och stiga upp på fottapparna, varvid stöten blir mindre och man genom att styra med kroppen lättare hålls upprätt.

Att använda blicken accentueras också när man kör på kurviga vägar. Det är betydligt behagligare och smidigare att köra, om man inte stirrar på kurvan framför sig, utan riktar blicken längre fram i körriktningen.

Man bör också fästa uppmärksamhet vid körförhållandena. Kontola varnar för orenheter och lagningar på vägen som gör vägen hal även vid torrt väglag.

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Övervakning och larmverksamhet