Offentlig kungörelse POL-2024-27495

Utgivningsdatum 19.2.2024 11.59

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 19.02.2024. Meddelandets diarienummer är POL-2024-27495.

Polisinrättningen i Uleåborg har haft i beslag nedan listad egendom som har beordrats att återlämnas till sin ägare. Polisinrättningen i Uleåborg uppmanar ägaren av egendomen i fråga eller andra som har rätt till egendomen att anmäla sig och göra anspråk på egendomen inom sex (6) månader från delfående av detta meddelande.

Beslagtagen egendom tillfaller staten inom sex (6) månader från delfående av denna kungörelse i enlighet med tvångsmedelslagen 7 kap. 23 §, om inte någon gör anspråk på den.

Brottsanmälan 5770/R/4245/23, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras: Cykel Black BF650

Brottsanmälan 5770/R/28749/22, tvångsmedel KEY1
egendom som kungöras: Cykel Trek Marlin 8

Brottsanmälan 5770/R/23714/23, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras: Cykel Jupiter

egendom som kungöras: Cykel Tunturi

egendom som kungöras: Cykel Cresent

Brottsanmälan 5770/R/12888/23, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras: Cykel Rosin

Brottsanmälan 5770/R/241/24, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras: Rörlaser Dialgrad

egendom som kungöras: Kompressor Mec-air

Brottsanmälan 5770/R/25636/23, tvångsmedel TVP2
egendom som kungöras: Vinkelslip Makita

Brottsanmälan 5770/R/20591/23, tvångsmedel PAI1
egendom som kungöras: Oral-B ersättningshuvudset för elektriska tandborstar
egendom som kungöras: Laddningssladd för telefon

egendom som kungöras: Bläckpatron Epson multipack 42 st

egendom som kungöras: Canon pixma bläckpatron paket 18 st

egendom som kungöras: HP skrivare bläckpatron 14 st

egendom som kungöras: HP skrivare bläckpatron 2-pack 3 st

egendom som kungöras: HP skrivare bläckpatron 4-pack


Anmälan om möjlig rätt till den kungjorda egendomen ska skickas före kungörelsens tidsfrist till Polisinrättningen i Uleåborg, PB 45, 90101 ULEÅBORG eller per e-post kirjaamo.oulu@poliisi.fi. Använd polisanmälans nummer och tvångsmedlets identifieringskod som referens i anmälan.

Möjlighet att se den kungjorda egendomen ska avtalas separat.

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Offentlig delgivning Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Uleåborg