Olika brott har sina egna blanketter i systemet för elektroniska brottsanmälningar

Utgivningsdatum 5.5.2021 15.01
Nyhet

Polisen har förändrat mottagandet och behandlingen av elektroniska brottsanmälningar i sin elektroniska tjänst. Vid förändringen har man utvecklat enskilda blanketter för att ta emot anmälningar av sedvanliga brott.

- Genom att begära mera omfattande specifik information gällande de anmälda brotten, strävar man till att få tillräcklig information redan i anmälningsskedet och härav undvika att senare behöva efterfråga preciserande uppgifter av anmälaren säger polisinspektör Pekka Sallinen vid Polisstyrelsen.

Enligt Sallinen efterfrågas i det förnyade systemet till exempel vid cykelstölder ramnumret på cykeln och vid bedrägerier efterfrågas kontonummer eller Mobilepay ID till vilka målsäganden erlagt betalningarna.

- Med rätta frågor försöker vi redan inledningsvis få information som är relevant för utredningen av ärendet, säger Sallinen.

Brottsanmälningar helst elektroniskt

I samband med förändringen kommer polisen framledes också att mera strukturellt bearbeta anmälningar utgående från den grundläggande information som erhållits av anmälaren.

Hittills har till polisinrättningarna också inkommit brottsanmälningar till exempel via e-post eller via telefax, men i framtiden kommer alla som ska göra anmälan om brott till polisen bli ombedda att i första hand göra anmälan via polisens elektroniska tjänst. 

Vi får över 200 000 anmälningar från medborgarna varje år och handskrivna eller skannade dokument medför svårigheter vid handläggningen. Därför hoppas vi att brottsanmälningar framledes främst kommer att göras främst via polisens elektroniska tjänst, säger polisinspektör Sallinen. 

När det gäller ärenden som inte brådskar kan man göra brottsanmälan via det elektroniska systemet som finns i internet på polisens www-sidor www.polisen.fi .Elektronisk anmälan om brott är avsedd för situationer då det inte är nödvändigt att kalla en polispatrull till platsen.
 

Brott och utredning Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet