Olyckor bland unga förare beror ofta på fel situationshastighet – polisen intensifierar övervakningen på veckoslutet

Utgivningsdatum 3.10.2023 9.03
Nyhet

Polisen övervakar de ungas trafikbeteende under veckoslutet den 6–8 oktober 2023. Fokus ligger på att avslöja stora fortkörningar och att övervaka ungas trafikbeteende och eventuella gruppkörningar.

Det är just sådant som polisen övervakar i fråga om ungas trafikbeteende, eftersom unga i åldern 15–24 år är överrepresenterade i trafikolyckor. Dödsolyckor där ungdomar är inblandade inträffar i de allra flesta fall natten mellan fredag och lördag, och nästan lika ofta natten mellan lördag och söndag. 

Dödsrisken för unga förare är tre gånger så stor 

En god nyhet är att antalet dödsolyckor orsakade av unga förare minskade jämfört med förra året. Dödsrisken för unga förare i förhållande till befolkningen som helhet är dock fortfarande tre gånger så stor. I januari–augusti i år har 20 unga under 25 år omkommit i trafiken, vilket är 18 procent av alla omkomna. 

– Cirka en tredjedel av de vägtrafikolyckor som leder till döden har samband med för hög eller fel situationshastighet, konstaterar polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

Olyckor vid högre hastigheter orsakar mycket större skador än olyckor vid lägre hastigheter. 

– Grovt äventyrande av trafiksäkerheten handlar typiskt om stora överhastigheter (hastighetsgränsen överskrids med mer än 50 km/h). Varje år registrerar polisen cirka tvåtusen unga förare i åldern 17–24 år som misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, fortsätter polisinspektör Kallio. 

Ungdomar står för nästan hälften (45 procent) av alla som registrerats som misstänkta för dessa brott. Männens andel av dem som misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, såväl bland ungdomar som alla misstänkta, är så hög som 90 procent. 

Med den intensifierade trafikövervakningen vill polisen önska alla trafikanter ett tryggt slut på hösten och förutsätter att trafikreglerna följs.