Pargas får en egen skärgårdspatrull

10.6.2021 11.04
Nyhet

Efter en paus på tre år återvänder skärgårdspatrullen till Pargas. I och med skärgårdspatrullen effektiverar polisen i Sydvästra Finland övervaknings- och larmverksamheten i skärgården, samt ökar sin närvaro i området.

Modellen för och erfarenheterna av skärgårdspatrullering kommer från närbelägna Kimitoön, där de så kallade bypoliserna har verkat under flera år. I Kimitoön handlar det om en bekant duo som medborgarna har lätt att närma sig i olika polisiära frågor.

– Det finns en tydlig efterfrågan av närpolispatrullering. Invånarna i området vill se poliser i gatubilden och i byarna. Man vill gärna växla några ord ibland med den lokala polisen, säger förmannen för Pargas polisstation, kriminalkommissarie Maria Sainio.

Genom synlig patrullering och en egen polispatrull vill polisinrättningen öka områdets säkerhet och förstärka människornas känsla av trygghet.

Skärgårdspatrullen verkar i hela skärgårdsområdet, såväl i Pargas stadsområde som i Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu. Pargas har ca. 15 000 invånare. Ibland kan skärgårdspatrullen även göra besök i Kimitoön.

Tjänster på två språk

Poliserna som deltar i skärgårdspatrullen är Liselotte Ståhle och Viktor Alfthan. Liselotte och Viktor utför övervaknings- och larmuppgifter i ett brett register, och därtill deltar de även i förundersökning av brott.

I och med polisens ökade närvaro effektiveras även trafikövervakningen i området.

– Vid valet av patrullmedlemmar har man tagit i beaktande områdets språkförhållanden. Det är viktigt att säkerställa, att områdets invånare får tjänster både på finska och på svenska, säger Sainio.

Den nya skärgårdspatrullen verkar i nära samarbete med Kimitoöns bypoliser. Patrullen deltar bland annat i olika evenemang som arrangeras i skärgården.

Myndigheternas samarbete är mycket viktigt i alla gläst befolkade områden, så även i Pargas.

– Patrullen samarbetar med andra säkerhetsmyndigheter, såsom Västra Finlands sjöbevakning och andra samarbetspartners, påminner Sainio.

Pargas har även tidigare haft en skärgårdspatrull, men dess verksamhet upphörde under våren 2018 i och med vissa förändringar i polisinrättningens verksamhet. Sedan dess har larmuppgifterna i Pargas skötts enligt den närmaste polispatrullens princip från andra kommuner.

Inte heller nu kommer skärgårdspatrullen att vara heltäckande 24/7, utan del av tiden sköts larmuppgifterna i området från t.ex. Åbo.
 

Nyheter Parainen Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Sydvästra Finland Övervakning och larmverksamhet
Polisinrättningen i Sydvästra Finland
glesbygdsområden
skärgårdar
skärgårdstrafik