Passen och identitetskorten förnyas

Utgivningsdatum 27.2.2023 10.00 | Publicerad på svenska 27.2.2023 kl. 10.01
Nyhet
Nya versioner av passen och identitetskorten.
Passen och identitetskorten får nytt utseende och nya egenskaper i mars. De nya versionerna börjar utfärdas från och med den 13 mars 2023

Passen och identitetskorten får nytt utseende och nya egenskaper i mars. De nya versionerna börjar utfärdas från och med den 13 mars 2023. Även uppehållstillståndskorten och uppehållskorten får små tekniska uppdateringar. Dessutom förnyas förfarandet för leverans av tillståndshandlingar delvis.

Förnyelsen hänför sig till det nya avtalet om tillverkning och leverans av pass, identitetskort och uppehållstillstånd. 

– Tillståndshandlingarnas egenskaper och utseende har planerats och utförts helt på nytt, konstaterade överinspektör Juhani Ruutu från Polisstyrelsen vid en presskonferens som presenterade förnyelsen måndagen den 27 februari 2023.

Skärgårdshavet som tema

Som visuellt tema för passen och identitetskorten har valts Skärgårdshavet, som är känt för världens största skärgård och är ett av Finlands nationallandskap. Skärgårdshavets natur förekommer i tillståndshandlingarnas illustrationer och i säkerhetsegenskaperna.

De mest synliga förändringarna i tillståndshandlingarnas utseende är den nya minimalistiska utformningen av passens omslag, den nya orangea färgen på omslaget till tillfälliga pass och den betydande förstoringen av identitetskortens ansiktsbild. Både passen och identitetskorten ska som en ny egenskap ha en 2D-streckkod som underlättar maskinavläsning, och därför utelämnas den 1D-streckkod som funnits på identitetskorten.

Avtalet omfattar flera myndigheter

Polisstyrelsen ingick den 31 januari 2022 ett avtal med Thales DIS Finland Oy om leverans av finska pass, identitetskort och uppehållstillstånd samt tillhörande tjänster. 
I avtalet företräder Polisstyrelsen med fullmakt Migrationsverket, utrikesministeriet samt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Orsaken till upphandlingen är att det gällande avtalet upphör den 12 mars 2023. Produktionsperioden för avtalet, som ingicks 2022, börjar den 13 mars 2023 och gäller i fem år. 

Express-leveransnätverket utökas 

En ny aktör börjar som distributör av tillståndshandlingar i och med att ansvaret överförs till Thales underleverantör Schenker Oy den 13 mars 2023. 

Baslösningen i leveransprocessen förblir densamma som nu, dvs. försändelserna levereras i regel till distributörens avhämtningsställen runtom i Finland. Avhämtningsställen är R-kiosker och K-gruppens affärer samt ett antal DB Schenkers egna verksamhetsställen. 

Utbudet av tjänster i leveransprocessen utvidgas dock jämfört med nuläget, eftersom snabb- och Express-försändelser tas i bruk inte bara för pass utan också för identitetskort. 

Dessutom utvidgas Express-leveransnätverket från det nuvarande nätverket som täcker huvudstadsregionen. Nya Express-leveransplatser är Lahtis, Kouvola, Åbo, Tammerfors, Kuopio, Vasa, Uleåborg och Rovaniemi. 

Ändringarna påverkar inte tidigare utfärdade handlingar

Ändringarna påverkar inte giltigheten av redan utfärdade pass, identitetskort eller uppehållstillståndshandlingar. De tillståndshandlingar som skickats före den 13 mars 2023 inom Matkahuoltos leveransprocess kommer att levereras av Matkahuolto. 

Bekanta dig med de nya handlingarna

Det är möjligt att bekanta sig med utformningen av de nya passen och identitetskorten och säkerhetsegenskaperna på polisens webbplats, och de kommer att publiceras i EU:s offentliga register över äkta identitets- och resehandlingar online Council of the European Union - PRADO - Startsida (europa.eu). 

Dessutom finns det en video som presenterar de nya passen och identitetskorten på polisens Youtube-kanal. 
 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst