Personer som kopplats till gatugäng misstänks för flera brott

Utgivningsdatum 28.3.2024 9.01 | Publicerad på svenska 28.3.2024 kl. 9.14
Nyhet
Vapen av kulsprutemodell

Helsingforspolisens utredningsgrupp för gatugängsbrott är i färd att slutföra två förundersökningshelheter. I båda helheterna misstänks personer kopplade till gatugäng. 

Den första utredningshelheten inleddes med ett grovt rån i Vanda i mars 2023. Polisen misstänker att medlemmar i en grupp från Helsingfors misshandlade en man från Vanda och tog hans egendom.

– Polisen anser att det handlade om ett gräl om narkotikaförsäljning där den andra parten i grälet misstänks ha fastställt böter för en misstänkt från Helsingfors. Flera personer från gruppen i Helsingfors gick för att reda ut grälet. Enligt polisens utredningar hade åtminstone en del av personerna förberett sig för ett nytt möte efter detta genom att förse sig med skjutvapen, säger undersökningsledaren, kriminalinspektör Masi Puolakka.

Personer med anknytning till grovt rån misstänks för omfattande anskaffning, förmedling och försäljning av kokain

Under undersökningen kopplades misstänkta för det grova rånet till en bostad där man misstänker att narkotika har behandlats och sålts. Det misstänks att den kriminella gruppen mellan juli och oktober 2023 skaffat cirka 13 kilo kokain och sålt narkotika vidare. Fallet har undersökts som grovt narkotikabrott.

– Polisen fick anmälningar från allmänheten om att man från en bostad i Gårdsbacka skulle sälja narkotika. Detta kunde delvis kopplas till samma personer som det grova rånet, säger kriminalinspektör Masi Puolakka.

De misstänkta är unga vuxna och det finns inga minderåriga bland dem. De misstänkta har till stor del förnekat att de gjort sig skyldiga till brott, särskilt i fråga om helheten. 

– Huvudgärningsmännen i fallet har kopplats till gatugäng som tidigare identifierats i Helsingforsregionen, men under undersökningen framkom till exempel inga gängsymboler eller att något område eller namn skulle ha framhävts. Polisen anser att gruppen kan kallas en organiserad kriminell grupp, säger Puolakka.

Under undersökningen beslagtog polisen drygt 2,5 kilo kokain från en misstänkt. Dessutom beslagtogs narkotika från en bostad som använts av de misstänkta i Gårdsbacka.

Av olika personer beslagtogs dessutom cirka 45 000 euro i kontanter som misstänks vara brottsvinning av narkotikahandel.

Vid förundersökningen beslagtogs förutom narkotika och pengar även ett vapen av kulsprutemodell, ett handvapen, vapendelar och patroner. Innehavet av vapnen undersöktes som skjutvapenbrott och grovt skjutvapenbrott.

Sammanlagt sju personer har häktats i brottshelheten, varav fem huvudmisstänkta fortfarande är häktade. Det finns ett dussintal misstänkta.

Personer med koppling till gatugäng som verkar i Esbo misstänks för skottlossning i Lillhoplax och grovt narkotikabrott

Till den andra förundersökningshelheten som snart färdigställs hänför sig ett misstänkt fall av skottlossning i Lillhoplax i augusti 2023. Enligt en anmälan som ett vittne lämnat till polisen hade någon skjutit mot två personer från ett förbipasserande fordon med ett handvapen vid Paciussvängen. Fallet har undersökts som försök till dråp och skjutvapenbrott.

Polisen bad målsägandena att anmäla sig i februari 2024. Målsägandena nåddes tack vare ett meddelande som publicerats i nyhetsmedier.

Enligt utredningen misstänker polisen att det fanns fem män i åldern 17–18 år i bilen vid tidpunkten för händelsen. De misstänkta förnekar att de tillhör något gatugäng. 

– Polisen misstänker att de misstänkta har en koppling till ett gatugäng som verkar i Esbo och som även tidigare har haft meningsskiljaktigheter med en grupp som verkar i Helsingfors. Vid förundersökningen har ett visst gatugängs namn, ett visst postnummerområde, handtecken och beundran för ett brottsligt levnadssätt konstaterats. Dessutom har polisen inspelningar av gangstarap-sångtexter, varav en del passar som beskrivning av skottlossningen, säger undersökningsledaren, kriminalinspektör Marko Forss.

Polisen misstänker försök till dråp när det gäller skottlossningen, vilket de misstänkta bestrider. Enligt dem handlade det om att skrämmas med lösa patroner. I förundersökningen hittade polisen inte det vapen som användes i brottet.

Under förundersökningen i samband med försöket till dråp inledde polisen en undersökning som gällde skaffande av marijuana och hasch och till vilken samma personer är kopplade som till skottlossningen. Fallet har undersökts som grovt narkotikabrott.

Sex personer var häktade som misstänkta för gärningarna. Alla misstänkta är på fri fot för närvarande.

Polisen följer utvecklingen av gatugängsläget och ingriper med ny grupp effektivt i brott som har samband med fenomenet

I juli 2023 inledde en utredningsgrupp specialiserad på gatugängsbrottslighet sin verksamhet vid Helsingfors polisinrättning. Gruppen har till uppgift att förebygga, avslöja och undersöka allvarlig gatugängsbrottslighet. Utredningsgruppen utreder gatugängsbrott i huvudstadsregionen i samarbete med polisinrättningarna i Västra och Östra Nyland samt Centralkriminalpolisen. 

Polisen har identifierat omkring 10 gatugäng i Finland, som dock inte är grupper med exakta gränser, utan snarare olika regionala nätverk. Drygt 300 personer har en koppling till gatugäng, av dessa är cirka 150 aktivare medlemmar. Största delen av gatugängen är verksamma i huvudstadsregionen.

Polisen anser att den brottshelhet som först beskrivs i detta meddelande faller under gatugängsverksamhet, men hör redan till organiserad brottslighet som verksamhet. I den senare brottshelheten ligger verksamheten närmare ungdomsbrottslighet än organiserad brottslighet. I båda fallen har de misstänkta invandrarbakgrund. 

Huvudgärningsmännen i samband med den första förundersökningen har kopplats samman med ett annat gatugäng än den i den andra förundersökningen nämnda gruppen som är verksam i Helsingfors.

– Dessa utredningshelheter beskriver den närverksliknande karaktären i gatugängsgruppernas verksamhet, hur brottsligheten blir allvarligare när verksamheten fortsätter och gruppernas olika grader av skadlighet, konstaterar kriminalinspektör Marko Forss.

Det är viktigt för polisen att kunna ingripa i verksamhet i samband med grov organiserad brottslighet och samtidigt förhindra verksamhet i grupper som eventuellt håller på att bli en del av den organiserade brottsligheten.

– I den senare förundersökningen visade det sig till exempel att en del av de misstänkta ville utvidga verksamheten och skaffa ännu större mängder narkotika för försäljning. Med i gruppens verksamhet hamnade dessutom vänner som i sig klarade sig bra och gick i skolan, säger Forss.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors