Personskadorna i trafiken minskade under början av året

Utgivningsdatum 26.3.2021 9.19
Nyhet

Under januari–februari i år minskade antalet olyckor som ledde till personskador och dödsfall i trafiken (preliminära uppgifter) med omkring en tredjedel jämfört med motsvarande period förra året.

Antalet fotgängare och passagerare i personbilar som skadades i trafiken minskade under januari–februari och var nästan hälften mindre än vid motsvarande period i fjol. 

- Endast en fotgängare omkom i trafiken under början av året, vilket är betydligt färre än vid motsvarande tidpunkt under tidigare år. I början av året skadades 81 passagerare i personbilar, vilket är cirka 53 procent mindre än under perioden januari–februari 2020, säger Mika Sutela, polisens informationsanalytiker.

Trafikvolymerna cirka en femtedel mindre än i fjol

Enligt polisen är det gynnsamma trafiksäkerhetsläget sannolikt resultatet av bland annat minskade trafikvolymer, polisens ökade trafikövervakning och de relativt vintriga förhållandena. 

Utgående från information från Trafikledsverkets automatiska mätpunkter (s.k. LAM-punkter) var trafikvolymerna i januari–februari i år grovt räknat i genomsnitt ungefär en femtedel mindre än i fjol.

Polisen använder mer arbetstid på övervakning av trafiken

Enligt polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen inriktade polisen sex procent mer övervakning på vägtrafiken än året innan. 

Samtidigt minskade antalet arbetstimmar som användes för automatisk hastighetskontroll med fem procent från fjolåret.

Enligt uppgifter från Meteorologiska institutet var medeltemperaturen i februari i till exempel Helsingfors, Jyväskylä och Rovaniemi cirka fem till nio grader lägre än ifjol. 

– Även i trafiken har väderförhållandena de senaste månaderna varit betydligt vintrigare och tidvis även mer utmanande än i fjol.  Detta påverkar sannolikt även trafikvolymerna och körhastigheterna samt hur allvarliga skador som uppstår, säger Kallio.