Polisen håller på med förundersökning av ambassadörens kostnadsersättningar

Utgivningsdatum 18.6.2024 15.50 | Publicerad på svenska 20.6.2024 kl. 11.55
Nyhet

Utrikesministeriet har lämnat in en polisanmälan till Helsingforspolisen om ersättningar som ambassadören har erhållit. Polisen ska genomföra en förutredning för att bedöma om det finns anledning att misstänka att ambassadören har gjort sig skyldig till ett brott i ersättningsärendet.

Enligt utrikesministeriet har kriterierna för ersättningarna inte uppfyllts till alla delar. Utrikesministeriets uppfattning grundar sig på lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen.

Brottsrubriceringarna i polisens förundersökning är bedrägeri och brott mot tjänsteplikt.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors