Polisen har avbrutit demonstrationen i Lappvik i Hangö

Utgivningsdatum 21.4.2022 12.24 | Publicerad på svenska 21.4.2022 kl. 12.31
Nyhet

Polisinrättningen i Västra Nyland har 21.4 på morgonen avbrutit demonstrationen i Lappvik i Hangö.

Polisen har idag lite före klockan 8 på morgonen beordrat ca. tjugo demonstranter att avlägsna sig från tågrälsen eller dess omedelbara närhet. Största delen har följt polisens order och avlägsnat sig från platsen med egna fordon eller till platsen kallad buss. Fem demonstranter underlät att följa ordern att avlägsna sig och försökte ta sig tillbaka till tågrälsen för att fortsätta demonstrationen. Dessa demonstranter har tagits fast med stöd av polislagen för att skydda mot brott och störande beteende. Gripandet som gick lugnt till gjordes i samarbete med Helsingfors polisinrättning.

Polisen har påbörjat förundersökningsåtgärderna under förmiddagen. De personer som har tagits fast misstänks för tredska mot polis samt störande av trafik. De kommer att bli frisläppta när förundersökningsåtgärderna är klara. Också de personer som avlägsnade sig i enlighet med polisens order är misstänka för störande av trafik. Brottsrubriceringarna kan ännu preciseras under förundersökningens gång.

En grupp demonstranter har sedan tisdagen 12.4 förhindrat ett tåg lastat med stenkol från att komma till Koverhar hamn. Polisen påbörjade förhandlingarna med demonstranter nästan genast efter att tåget stannats. Polisens målsättning har varit att flytta demonstrationen till ett mera lämpligt ställe, så att tåget kunde flyttas och spåret tas i bruk. Det fanns flera olika alternativ gällande flyttande av demonstrationen. Förhandlingarna som pågick i ungefär en vecka ledde dock inte till att flytten skulle ha varit möjlig med demonstranterna närvarande.

Demonstrationen avbröts med stöd av lagen om sammankomster. Orsak till att demonstrationen avbröts var situationen som inte gick att lösa på annat sätt samt dess påverkan på övriga aktörers verksamhet. De ekonomiska följderna steg för tågoperatörens del. Trots att tåget inte förhindrade annan väg- eller spårtrafik, så var man tvungen att frigöra spåret. Efter att demonstrationen avbrutits kördes tåget bort från platsen av tågoperatörens representanter.

Hangö Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland Övervakning och larmverksamhet