Polisen har avslöjat omfattande svensk organiserad brottslighet

Utgivningsdatum 4.10.2023 8.00
Nyhet

Helsingforspolisen och Centralkriminalpolisen har avslöjat en omfattade internationell organisation som sprider narkotika och misstänks ha tagit hundratals kilo narkotika till Finland.

Polisen lyckades beslagta över 100 kg narkotika, 230 000 berusande tabletter och över 200 000 euro i kontanter. Med uppgifter polisen tog reda på under förundersökningen gjordes bland annat i Sverige avsevärda beslag av narkotika och skjutvapen.

Under förundersökningen greps 30 personer, 17 av dem är fortfarande häktade. De misstänkta är födda huvudsakligen i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. De är medborgare i Sverige, Storbritannien, Somalia, Serbien, Norge, Irak, Ukraina, Kosovo, Turkiet och Finland.

–  I början av år 2023 beslagtog Helsingforspolisens fältpatruller i samband med olika polisuppdrag narkotika, kontanter och flera skjutvapen av personer som har kopplingar till gatugäng. I samband med ett trafikuppdrag beslagtogs 1,5 kg amfetamin och skjutvapendelar. Detta var inledningen till utredningen av denna härva, säger kriminalinspektör Kimmo Sainio vid Polisinrättningen i Helsingfors.

Huumausaineita muovipusseissa ja muissa pakkauksissa mustassa matkalaukussa, joka on auki vaalealla laminaattilattialla.

De första gripandena och beslagen gjordes i april

I början av 2023 gjorde polisen i huvudstadsregionen iakttagelser om svenska yrkeskriminella som rörde sig också tillsammans med personer som har kopplingar till gatugäng. Vid förundersökningen började polisen utreda om narkotikabrottshärvan hade kopplingar till Sverige.

– Vi undersökte bland annat kommunikationen inom gruppen och fick på det sättet reda på en personkrets bestående av olika pseudonymer. Under utredningen lyckades vi börja koppla ihop pseudonymer med personer och tvivelaktiga händelser, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Mikko Nikkanen vid Polisinrättningen i Helsingfors.

Under förundersökningen fick vi reda på att misstänkta som kom till Finland från olika länder hyrde bostäder för kortare tider. Bostäderna hyrdes utan avtal och hyran betalades med kontanter.

De som vistades i bostäderna rörde sig utomhus särskilt om nätterna och åkte då taxi. Dagarna och veckorna efter de nattliga händelserna rörde sig onormalt många bilar och människor i närheten av bostäderna. Utgående från förundersökningen verkade det vara fråga om spridning av narkotika.

Under förundersökningens gång fick polisen reda på organisationens verksamhetsmodell och var de inblandade träffades för att överlämna narkotikan som tagits in i landet från långtradare till distributörerna. Ett ställe där detta skedde fanns i närheten av soptippen i Esbo.

Efter att ha samlat in information ett par månader, följde polisen en natt med införseln av ett narkotikaparti, som blev det sista. En taxiförare som var en av gruppens aktörer for för att hämta ett nytt narkotikaparti och plockade samtidigt upp en av nätverkets centrala kumpaner.

– I april grep polisen föraren i den långtradare som hade transporterat narkotikan och två personer som tog emot narkotikan och flera andra misstänkta som hörde till gruppen. Under förundersökningen hade vi tagit reda på flera bostäder där narkotikan förvarades i olika delar av huvudstadsregionen. Under den operation då misstänkta greps gjordes husrannsakningar på flera platser och över 100 kg narkotika beslagtogs, berättar undersökningsledaren Nikkanen.

Den kriminella verksamheten var organiserad

De som inom det kriminella nätverket tog narkotikan in i landet ansvarade för långtradarlogistiken medan en annan grupp hade hand om beställningen, mottagandet och spridningen av narkotikan. Till nätverket hörde även en grupp som skötte penningtransporten. Under förundersökningen konstaterades att organisationens medlemmar växlade mellan olika uppgifter och att den leddes från utlandet. I Finland fördes narkotikan i landet och spreds här av huvudsakligen andra generationens invandrare.

Enligt kriminalinspektör Sainio är det ett nytt fenomen att svensk organiserad brottslighet så här starkt är involverad i finsk narkotikahandel. Också mottagandet och spridningen av narkotikan sköttes av personer med invandrarbakgrund, bland de inblandade finns inte misstänkta med urfinsk bakgrund.

Under utredningen beslagtog polisen nästan 240 000 euro i kontanter

– Vid förundersökningen utredde polisen att gruppen ordnade utförseln av åtminstone över 2,5 miljoner euro i kontanter från Finland. Pengarna transporterades med långtradare bland annat till Turkiet. En del av narkotikabetalningarna sköttes också på annat sätt än med kontanter. Bland de häktade finns personer som transporterat och organiserat penningtransporten. Det är viktigt att inse att vidareorganiseringen av kriminella pengar är en viktig del av verksamheten med tanke på leveranser av nya narkotikapartier, säger undersökningsledaren Nikkanen.

Hämärä mustavalkoinen kuva ulkoa. Vasemmalla rekka ja tilataksi, joiden välissä sumea henkilö kantaa jotain. Etualalla aidanpätkä tai vastaava. Taustalla mahdollisesti havupuita ja enimmäkseen koivuja.

Information som kom fram under förundersökningen användes för beslag i Sverige

Polisen utredde också nätverksmedlemmar bosatt i Sverige. De ansvarade för nätverkets införsel av narkotika. Det finns sammanlagt sex misstänkta, två av dem väntar ännu på utlämning till Finland.  Enligt de uppgifter vi fått har personerna kopplingar till svensk organiserad brottslighet. Förundersökningen skedde i intensivt samarbete med svenska myndigheter.

–  Med hjälp av de uppgifter vi fick under förundersökningen i Finland, kunde polisen i Stockholm rikta utredningsåtgärder mot personer och adresser i Sverige, utreda händelser som har samband med denna helhet och beslagta material, som stärkte de finska myndigheternas misstankar om organisationens verksamhet och dess omfattning, berättar Centralkriminalpolisens undersökningsledare Marko Heinonen.

Utgående från uppgifter vi hade tagit reda på i samband med förundersökningen i Finland gjorde svensk polis i juni 2023 husrannsakan på en plats där över 100 kilo narkotika och en stor mängd mycket farliga vapen beslagtogs.

Den nu utredda brottshelheten har en direkt inverkan på narkotikamarknaden i Finland och den därmed relaterade brottsliga verksamheten.

– Den direkta kopplingen till den svenska organiserade brottsligheten är bekymmersamt för Finland. I narkotikabrottslighet ingår som en viktig del våld och skjutvapen. För tillfället är tröskeln att använda sådana mycket låg i Sverige. En lyckad förundersökning har en viktig roll då vi försöker hindra att internationell organiserad brottslighet sprider sig till Finland, säger kriminalinspektör Sainio.

 

Enligt förundersökningen togs till Finland

Beslagtogs av polisen under förundersökningen

Polisen beslagtog (procent)

kokan

17 kg

3,75 kg

22 procent

amfetamin

97,4 kg

26,48 kg

27 procent

ecstacytabletter

145 852 tabletter

96 745 tabletter

66 procent

hasch

123,24 kg

34,61 kg

28 procent

marijuana

119,39 kg

41,14 kg

34 procent

Ksalol-tabletter

1 049 310 tabletter

136 255 tabletter

13 procent

Oxycontin-tabletter

9 700 tabletter

9 500 tabletter

97,9 procent

Gruppen transporterade enligt förundersökningen till Finland från och med oktober-november ca 17 kg kokain, 97,4 kg amfetamin, 145 852 ecstasytabletter, 123,24 kg hasch, 119,39 kg marijuana, 1 049 310 Ksaloltabletter och 9 700 tabletter OxyContin 80 mg.

En stor del av de narkotikapartier som fördes in i landet beslagtogs i samband med ingripandet i april, ca 3,75 kg kokain, 26,48 kg amfetamin, 96 745 ecstacytabletter, 34,61 kg hasch, 41,14 kg marijuana, 136 255 Ksalol-tabletter och 9 500 tabletter OxyContin 80 mg.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors