Polisen har beviljat tredubbelt mera pass i år i jämförelse med förra året och sätter ännu till mera tider för tidsbokning

Utgivningsdatum 18.5.2022 9.06 | Publicerad på svenska 18.5.2022 kl. 9.30
Nyhet
Polisens tillståndskansli.

Tillståndsförvaltningen inom polisinrättningen i Västra Nyland beviljade i början av året tredubbelt flera pass än i början av förra året. De resedokument som inte har förnyats under pandemin har orsakat en landsomfattande rusning, som man nu aktivt arbetar med att klara av.

Under pandemin minskade människors resande märkbart. Av den orsaken glömde många bort att deras resedokument har blivit föråldrade. Till exempel om passet har blivit föråldrat för över ett år sedan, så måste man identifiera sig på polisens tillståndskansli. Som följd av detta så har det varit rusningar till tillståndskanslierna i alla större städer i Finland.

Detta är också aktuellt inom tillståndsförvaltningen i Västra Nyland.

- Mängden pass som borde ha förnyats under pandemin uppgår till ca 500 000 stycken, berättar tillståndschef Leena Höysniemi på Polisinrättningen i Västra Nyland.

Nu när resandet har kommit igång vill kunderna förnya sina pass med kort varsel. När alla dessa kunder inte får tider till tidsbokningar, så ökar könummer kundernas antal mycket.

Mängden ansökningar syns också i resultatet. Till exempel januari-april 2021 beviljades lite över 14 000 pass inom hela Polisinrättningen i Västra Nyland. Samma tid i år beviljades närmare 47 000 pass.

- Beviljade pass är rejält över 200 % större denna vår än senaste vår. Mängden beviljade identitetskort är nästan 50 % större i år än i fjol, konstaterar Höysniemi.

Inom Västra Nyland har man reagerat på många sätt och nu finns tider att reservera om 5 månader

För att kunna betjäna kunder inom Västra Nylands tillståndsförvaltning, så har man aktivt hamnat priorisera uppgifterna. Därtill har man fått en del hjälp från andra sektorer, för att få de mest brådskande ärenden skötta.

Fyra kundbetjäningsdiskar har tillsatts i olika betjäningspunkter. Därtill har kundbetjäningen vid Kyrkslätt polisstation utökats från två dagar till fem dagar. Till Esbo polisstation har anställts två sommarjobbare och till Västra Nyland rekryteras som bäst sex tidsbundna personer för att hjälpa till med rusningen.

Ett centralt medel är också att förbättra tillgången till tidsboknings tider. Tider har satts till i mån av möjlighet varje vecka. Man hade först förlängt möjligheten att reservera tider till om tre månader, och nu kan man reservera tider redan om fem månader. Därtill frigörs en del annulleringstider.

Gör såhär vad gäller ditt resedokument

Kolla giltighetstiden på ditt resedokument. Kunder bör tänka på att om passet förnyas inom ett år efter det har gått ut, så kan dokumentet i de flesta fall förnyas genom förenklat förfarande. Då sköts ärendet helt elektroniskt utan ett besök för identifiering på polisstationen.

Om du behöver ett nytt pass, så gå i god tid till fotografen och gör en elektronisk ansökan på polisens nät tjänster. Var förutseende och reservera tid, om ditt ärende kräver identifiering på polisstationen. På varje poliskansli inom polisinrättningen i Västra Nyland betjänar man också brådskande ärenden med könummer.

Väntetiderna med könummer varierar enligt stationer. Inom polisinrättningen i Västra Nyland är Esbo polisstation den som har mest rusning. Den som har ärende till Kyrkslätt bör observera att Kyrkslätt tillståndskansli är stängt under juli månad.

Esbo Kyrkslätt Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland Raseborg Tillståndtjänst