Polisen har redan hört sju ungdomar som misstänks för bränderna i Esbo

Utgivningsdatum 15.5.2024 12.23 | Publicerad på svenska 15.5.2024 kl. 14.18
Nyhet

Polisen i Västra Nyland har fortsatt sin grundliga utredning av de många bränder som nyligen inträffat i Esbo. Hittills har polisen redan hört sju ungdomar som misstänks vara inblandade i bränderna.

För bland annat branden i en skolbyggnad Larsvik den 10 maj misstänker polisen två 15-åriga ungdomar. De har erkänt sin skuld till gärningen. Eftersom ungdomarna är i straffbar ålder överförs ärendet till åklagaren när förundersökningen är klar. Brottsrubriceringen i detta fall är sabotage eller grovt sabotage.

Polisen misstänker dessutom några unga i åldern 11–12 år för bränderna vid Åbranten i Esbo centrum i mars och maj. Bränderna utreds av polisen som skadegörelse och sabotage.

För branden i ett gammalt FBK-hus i Domsby har polisen hört två personer. Ungdomarna har medgett att de tänt smatterband i fastigheten. Fallet utreds av polisen som grovt sabotage.

Inga direkta bevis på utmaning i sociala medier 

I offentligheten har man diskuterat en hel del om en eventuell utmaning i sociala medierna kan ligga bakom gärningarna. Enligt kriminalkommissarie Klaus Geiger, som leder utredningen, har det i polisens förundersökning inte framkommit att någon utmaning skulle vara direkt kopplad till bränderna i Esbo.

− Under vintern har innehåll publicerats i sociala medier till exempel om att ta sig in i övergivna fastigheter. Dessutom kommunicerar ungdomar naturligtvis ofta mycket med varandra via sociala medier. Men vi har ännu inte i detta sammanhang kunnat ange en enda utmaning i sociala medier, säger Geiger. 

Gärningarna har kommit som en överraskning för föräldrarna

Den äldsta av de sju ungdomar som hittills hörts av polisen är 15 år och den yngsta 11 år. Enligt kriminalkommissarie Geiger har ungdomarnas gärningar kommit som en överraskning för föräldrarna.

− Nästan utan undantag har föräldrarna varit ovetande om vad deras barn hållit på med. Föräldrar kan naturligtvis inte ständigt kontrollera sina barns förehavanden, men det är viktigt att det i hemmen förs en diskussion om farorna med att ta sig in i övergivna byggnader och framför allt om riskerna vid hantering av eld där. Som polisen framhållit tidigare har lyckligtvis ingen skadats eller dött i de bränder som nu har inträffat. När man diskuterar i hemmen är det också värt att komma ihåg att det i värsta fall senare kan uppstå ersättningsansvar som påverkar hela familjens ekonomi, påpekar Geiger.

Polisen tackar allmänheten för de många tips som kommit

Polisen har gjort en hel del arbete för att klargöra vad som har hänt hittills och för att förhindra nya bränder. Flera poliser med olika uppgifter har deltagit i utredningsarbetet. Förhören har tagit upp arbetstid.

− I sin helhet är förhören, där alla förövare är minderåriga och flera av dem dessutom under 15 år, tidskrävande redan med tanke på arrangemangen. Förutom den unga själv är polisen, den ungas vårdnadshavare och en företrädare för socialvården närvarande. Förhörssituationerna kan vara tuffa för de unga och deras föräldrar, säger kriminalkommissarie Geiger.

Polisen fortsätter att utreda fallen, och i detta skede ges ingen detaljerad information om förundersökningen av de enskilda fallen. Polisen tackar allmänheten för de många tips som kommit både per e-post och direkt till de patrullerande poliserna i Esbo.

Brott och utredning Esbo Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland