Polisen har utrett fordonens hastighet i plankorsningsolyckan i Kaskö

Utgivningsdatum 13.10.2021 13.47
Nyhet

Hastigheterna för skolbussen och banarbetsmaskinen som kolliderade i en plankorsning i Kaskö den 5.10.2021 har nu blivit utredda av polisen.

Skolbussens hastighet var i kollisionsögonblicket 18 km/h och banarbetsmaskinens hastighet var precis innan kollisionen 35 km/h. Banarbetsmaskinen hade redan ca 800 meter före plankorsningen hållit en hastighet på 35 km/h.

Brott och utredning Kaskö Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Österbotten