Polisen i Helsingfors har fått klar förundersökningen av en omfattande serie sexualbrott

Utgivningsdatum 2.3.2021 12.29 | Publicerad på svenska 3.3.2021 kl. 13.17
Nyhet

Polisen i Helsingfors har utrett en omfattande serie sexualbrott där den misstänkte förövaren har agerat professionellt, systematiskt och hänsynslöst.

Brottshelheten omfattar totalt 45 målsägande, vilka alla är pojkar i åldern 13–17 år. Brottsrubriceringarna är tre fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn och ett fall av försök till grovt sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt utnyttjande av barn, köp/försök till köp av sexuella tjänster av ung person samt innehav och spridning av barnpornografisk bild.

Dessutom en separat anmälan om brott med rubriceringen innehav av barnpornografisk bild där hos den brottsmisstänkte har påträffats över 80 videofilmer och bilder som innehåller material som faller under strafflagen 17:19 §. De minderåriga pojkar som förekommer på bilderna och videofilmerna har inte kunnat identifieras.

Den misstänkte har använt 22 olika abonnemang och uppträtt som tiotals olika personer, till exempel som kvinna, man och flicka jämnårig med offret, allt efter målsägandens preferenser.

- Han har skapat ett förtroendefullt förhållande till offren och utnyttjat den unga personens sårbarhet, oerfarenhet och osäkerhet, såsom sexualitet, utseendefaktorer, ekonomisk ställning, ensamhet eller mobbningsbakgrund. Den misstänkte har skickligt vädjat till offrens känslor och verksamheten har också omfattat påtryckning och aggressivitet. Han har kunnat presentera sig för samma offer som flera olika personer och kommunicerat via olika nummer, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Jutta Antikainen.

Pengar eller märkesvaror i utbyte mot sexuella handlingar eller bilder

Den misstänkte har oftast erbjudit pengar eller annan ersättning för sexuella handlingar och intima bilder av målsägandena. Betalningen har varit bland annat märkeskläder och -skor, alkohol eller tobak. De misstänkta gärningarna har väckt djup skam och ångest hos offren och påverkat deras levnadslopp och skolgång. Den misstänkte har också spritt bilderna han fått från målsägandena som sina egna till andra målsägande.

Den misstänkte har medvetet sökt minderåriga offer och varit medveten om deras ålder under gärningarna. Träffarna har skett i den misstänkte mannens bostad, kontor, bil eller i skogen.
Den brottsmisstänkte häktades den 31 juli 2020 och har sedan dess suttit i rannsakningsfängelse. De första gärningarna inom ramen för brottshelheten som utreds börjar när den misstänkte satt fängslad hösten 2017. Gärningarna har pågått fram tills den misstänkte greps.

Polisen vädjar till barn och unga – gör en polisanmälan

Sexualbrott som riktas mot barn och unga är dold brottslighet, särskilt i den virtuella världen. Brotten kommer ofta till polisens kännedom först via polisens avslöjande utredningar, mer sällan via målsägandes anmälan. Polisen vädjar till barn och unga att de ska våga anmäla om de blivit utsatta för brott.

- En enskild gärning kan leda polisen till en större serie brott, där gärningsmannen ofta har flera offer. När ett ärende kommer till polisens kännedom kan detta förhindra att andra barn och unga faller offer för brott och stoppa redan pågående brott, understryker Antikainen.

Sexualbrott riktade mot barn är skadliga och känsliga brott. Personer yngre än 18 år samt personer vilkas ålder inte kan fastställas men där det finns grundad anledning att anta att de är yngre än 18 år, räknas som barn.

- Ofta uppfattar ett barn eller en ung person själv att hen har blivit sexuellt utnyttjad först i det skedet när hen själv har gjort någonting sexuellt, till exempel delat känsliga bilder på sig själv. Detta kan leda till att förövaren får möjlighet att utöva påtryckning på offret att träffas eller ge förövaren mera bildmaterial. Medel för utpressning kan vara hot om att skicka sexuellt bildmaterial eller vad offret skrivit, och som förövaren har, till föräldrarna eller hot om att publicera materialet på nätet eller sociala medier, säger Antikainen.

Antikainen påpekar att det går lättare och snabbare att skapa ett stort antal kontakter på nätet än i den verkliga världen, även för personer som är intresserade av barn sexuellt.

- Anonymiteten på nätet och skicklig manipulation gör att risken att bli fast är närapå obefintlig. Beroende på förövarens målsättning kan hen nå det resultat hen önskar på några minuter eller inom ett par månader. I värsta fall kan ett sexuellt utnyttjande av barn som skett på internet vara en historia utan slut. Trots att kontakten med barnet upphör, kan materialet som förövaren kommit över i samband med utnyttjandet inte tas bort och dess spridning inte stoppas.

Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors