Polisen i Österbotten har undersökt en brottshelhet omfattande bland annat olaglig inresa i Finland

Utgivningsdatum 1.7.2022 8.18
Nyhet

Polisinrättningen i Österbotten och gränsbevakningsväsendet i västra-Finland har avslutat en förundersökningshelhet där ett par från södra Österbotten är misstänkta för ordnande av olaglig inresa, registeranteckningsbrott och förfalskning samt den lite ovanligare brottsbenämningen brott mot förbudet att ta ut avgift för arbetsförmedling.

Utredningen av brottshelheten inleddes år 2019, då polisen började undersöka parets misstänkta omfattande avgiftsbelagda rekrytering och förmedling av arbetskraft och till verksamheten tillhörande rådgivning. Verksamheten verkställdes både som privatperson och genom företaget de ägde, som enligt officiella uppgifter inte utövar någon affärsverksamhet som har att göra med arbetsförmedling.  

Under coronapandemin utvidgades brottsmisstankarna till att omfatta ordnande av olaglig inresa och försök till detta, registeranteckningsbrott och förfalskning. Paret misstänks ha uppgjort falska dokument för att utlänningar skulle kunna resa in i landet, trots gällande resebegränsningar. 


Med hjälp av de falska dokumenten misstänks man ha försökt ge sken av en osann situation om personernas kommande arbetsgivare, för att personerna skall kunna resa in i Finland. 

Med dokumentens hjälp har man lyckats möjliggöra eller försökt möjliggöra en inresa till Finland och med hjälp av dem har man också sökt olika tillstånd för att få uppehålla sig i Finland. Förfalskningsbrottet och registeranteckningsbrottet misstänks omfatta över 50 personers dokument och ordnande av olaglig inresa eller försök till olaglig inresa misstänks beröra över 30 personer. Brott mot förbudet att ta ut avgift för arbetsförmedling har undersökts för över hundra personers del. 
 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten