Polisen i Östra Nyland fick sitt Instagram-konto kapat i december

Utgivningsdatum 30.3.2023 8.30 | Publicerad på svenska 30.3.2023 kl. 8.38
Nyhet

Östra Nylands polisinrättnings Instagram-konto blev föremål för kapning i december. Kontot öppnas igen i dag med samma @iupoliisi-användarnamn.

Östra Nylands polisinrättnings Instagram-konto kapades i slutet av december 2022. Fallet utreds av polisinrättningen i Helsingfors.

– Vi märkte att det inte gick att logga in på vårt konto. Vi följde omedelbart appens anvisningar för att återställa åtkomsten till kontot och kontaktade polisens kontaktperson på Meta, som äger Instagram. Vi försöker fortfarande utreda om det är möjligt att återställa innehållet på vårt konto, men det verkar osannolikt i detta skede.  Vi reagerade så fort saken upptäcktes, det är fråga om högst en timmes fördröjning, men allt framskrider väldigt långsamt med stora organisationer som Meta och oskäligt mycket tid har gått åt till utredningar. Vi gjorde också en brottsanmälan, och händelsen utreds nu av polisinrättningen i Helsingfors, säger kommunikationschef Annika Rajasalo.

– Allt innehåll på kontot var offentligt, så inget sekretessbelagt innehåll har hamnat i fel händer. Dessutom fick vi tillbaka vårt ursprungliga användarnamn @iupoliisi. Den största förlusten för oss är att vi förlorade över 10 000 följare och ett fantastiskt innehåll som vi har publicerat på Instagram sedan 2014, säger Rajasalo harmset. 

Ingen går helt säker från nätfiskeförsök på sociala medier

– Detta var återigen en bra påminnelse till alla användare av sociala medier att inte ens polisen kan undvika attacker och stöldförsök mot sina kanaler. Dessutom är många nätfiskemeddelanden så skickligt gjorda att det kan vara mycket svårt att skilja dem från äkta och sakliga meddelanden, påminner Rajasalo.

Anvisningarna om säkerheten på Östra Nylands polis konton på sociala medier har nu uppdaterats och personalen som uppdaterar kontona har fått ny utbildning. Polisinrättningen i Östra Nyland öppnar sitt Instagram-konto på nytt i dag 30.3.2023. 

– Samtidigt ber vi våra följare om idéer och önskemål om hurdant innehåll de i fortsättningen vill se på Östra Nylands polisinrättnings Instagram. Vi bjuder in alla våra tidigare följare, och alla nya följare är välkomna, säger Rajasalo. 

Om du misstänker att ditt konto på sociala medier har kapats, agera snabbt

Ju längre kaparen förfogar över kontot, desto svårare blir det att återställa det. Dessutom är det då mer sannolikt att innehållet går förlorat. Du kan försöka återfå kontrollen över kontot med hjälp av Instagrams anvisningar. Om anvisningarna inte är till hjälp är nästa steg att kontakta Instagrams support. Det lönar sig alltid att göra en anmälan om att ett konto på sociala medier har kapats till den som upprätthåller plattformen och till Cybersäkerhetscentralen. Om det är fråga om ett utpressningsförsök ska en anmälan göras till polisen.  

– På Cybersäkerhetscentralens webbplats finns bra anvisningar om bedrägerier på sociala medier. Vi rekommenderar alla som är verksamma på sociala medier att läsa anvisningarna och vidta så bra skyddsåtgärder som möjligt, påminner Rajasalo. 

Kapning av ett konto på sociala medier och uppträdande som en annan person kan också uppfylla t.ex. rekvisitet för identitetsstöld om gärningen orsakar ekonomisk skada eller större än ringa olägenhet. Till exempel för en känd influencer på sociala medier skulle en kapning av kontot sannolikt orsaka ekonomisk skada. Det blir också allt vanligare med så kallade dubbelgångarkonton. Enligt Polisstyrelsen har det också gjorts dubbelgångarkonton för valkandidater och polisen.

– Åtminstone några av riksdagskandidaterna har fått sådana dubbelkonton, och under de senaste månaderna har vi upptäckt att förfalskade konton också har skapats för några poliser. Då dyker det upp ett dubbelkonto på sociala medier med bilder på rätt person men kontot drivs av en annan person, säger överinspektör Anna Lind vid Polisstyrelsen. 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland