Polisen i Östra Nyland utvecklar sin verksamhet – med målet att svara på verksamhetsmiljöns utmaningar i alla områden

Utgivningsdatum 21.3.2023 14.25 | Publicerad på svenska 28.3.2023 kl. 11.45
Nyhet

Inom sektorn för övervaknings- och alarmfunktioner vid polisinrättningen i Östra Nyland planeras olika utvecklingsåtgärder för att förbättra verksamheten. Målet är att polisen ska vara synligt närvarande i alla områden. De planerade utvecklingsåtgärderna påverkar inte heller tillgången till övervaknings- och larmtjänster.

Utvecklingsplanerna för övervaknings- och alarmfunktionerna bygger på det faktum att vårt område urbaniseras, växer och diversifieras i snabb takt. 

- Dessa fenomen, som kallas megatrender, har naturligtvis också en baksida som polisen, räddningsväsendet, akutvården och socialarbetarna möter i sina arbetsskift. För en liten del av befolkningen går det nämligen allt sämre och sämre, och tyvärr fortsätter dessa människor att öka i antal, säger överkommissarie Jussi Huhtela.

Uppdragen är koncentrerade till områdena längs stambanan

Utvecklingen förändrar – och har redan förändrat – ordningspolisens arbetsfält, uppdragens kvalitet och den traditionella fördelningen av uppdragen på många sätt. Under 2022 fördelades de uppdrag som nödcentralen förmedlade mellan polisstationerna enligt följande:

  • Vanda: 25 783 uppdrag
  • Träskända, Kervo och Tusby: 11 430 uppdrag
  • Hyvinge, Nurmijärvi och Mäntsälä: 8 551 uppdrag
  • Borgå och dess närkommuner: 6 529 uppdrag 

-    Som tumregel kan sägas att vi inom vår polisinrättnings område på årsbasis sköter knappt 50 000 larmuppdrag av kategori A, B eller C som nödcentralen förmedlar till polisen. Uppdragen fördelas från år till år nästan jämnt mellan våra fältledningsområden. Vår verksamhet påverkas dock särskilt av det faktum att uppdragen koncentreras exceptionellt starkt till områdena längs stambanan som håller på att urbaniseras, särskilt till Vanda, Kervo och Träskända, konstaterar Huhtela.

Målet är att trygga medborgarnas vardag – polisen skapar trygghet, alltid och för alla 

Larmuppdragen är alltså inte jämnt fördelade i vardagen i vårt område. Av denna orsak ska polisen kunna bedöma sin verksamhet och fatta behövliga beslut för att arbetsbördan ska fördelas jämnare och responsens upprätthållas i enlighet med medborgarnas larmanmälningar.

- Inom polisstationernas verksamhetsområden krävs det också att polisen har särskild lokal problemlösningsförmåga och närvaro, säger Huhtela.

Dessa utmaningar har redan under en tid behandlats internt vid polisinrättningen. Brådskande larmuppdrag ska även i fortsättningen kunna skötas med den tillgängliga personalstyrkan. Detta förutsätter vid behov att patrullerna styrs dagligen enligt det aktuella larmbehovet och proaktivt.

- På så sätt kan vi trygga allas vardag bäst. Detta går inte ut över den övriga synliga övervakningen, eftersom den inriktas utifrån separat analyserad information till områden där störningar förekommer. Vi har kartlagt dessa särskilda områden, dvs. de platser där polisen behövs mest. Vi uppdaterar hela tiden denna lista så att vi är synligt framme och kan reagera proaktivt på till exempel misshandel och annat störande beteende. Vi befinner oss på en bra nivå i fråga om förebyggande uppgifter, till exempel patrullering till fots, men under de mest brådskande tiderna måste patrullerna tyvärr koncentrera sig på larmuppdrag. Jag vill också lyfta fram att fältcheferna och den allmänna ledaren i vårt område ständigt följer situationen och styr patruller över hela polisinrättningens område dit de behövs. Dessutom har vi en gemensam patrullering med Helsingforspolisen – vi ger och får alltså kontinuerligt stöd, framhåller Huhtela. 

Enligt polischef Ilkka Koskimäki är det viktigt att i polisens utmanande verksamhetsmiljö utveckla och planera verksamheten. Vid planeringen måste man mångsidigt beakta både invånarnas och beslutsfattarnas behov och synpunkter i området och personalens välbefinnande och ork i arbetet. Till exempel tisdagen den 21 mars 2023 träffade polisinrättningens ledning kommundirektörerna samt ordförandena för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Lovisa, Lappträsk, Pukkila, Askola och Mörskom. Utvecklingsplanerna behandlas också nästa vecka vid inrättningens samarbetsorgans möte måndagen den 27 mars 2023.

- Vi har fördomsfritt börjat fundera över olika alternativ med beaktande av uppdragen på de olika orterna och utmaningarna i verksamhetsmiljön. Utvecklingsarbetet framskrider nu vid vår inrättning med noggrann planering. Vi engagerar personalen och tar hänsyn till olika synpunkter och alternativ innan vi fattar slutgiltigt beslut. Vi diskuterar vid behov med beslutsfattarna i de områden som eventuellt påverkas av utvecklingsåtgärderna, säger polischef Ilkka Koskimäki.

Askola Lappträsk Lovisa Mörskom Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Östra Nyland Pukkila Övervakning och larmverksamhet