Polisen i Östra-Nyland varnar om en farlig drog i Borgånejden

Utgivningsdatum 19.8.2022 8.30 | Publicerad på svenska 19.8.2022 kl. 8.47
Nyhet

Polisen varnar om farlig drog i Borgånejden

Enligt information som polisen har, bl.a. från missbrukare, har ämnet sålts olagligt som bentsodiatsepin och ecstasy (mdma) i pillerform. Innehållet av ämnet är okänt, vilket gör att det vid förtäring utgör en allvarlig fara för liv och hälsa.

Borgå Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Östra Nyland