Polisen i Sydvästra Finland har avklarat ägghärvan i Pargas

Utgivningsdatum 17.11.2023 13.40
Nyhet

Polisen har utrett och fått tag på ungdomarna som kastade ägg i Pargas. Ärendet medlas.

För tre veckor sedan drabbades Pargasborna av fall där egendom hade skadats, klottats och smutsats genom kastande av hönsägg. Polisen registrerade sammanlagt sex brottsanmälningar på skadegörelse eller lindrig skadegörelse. Skadegörelserna hade skett på kvällarna den 25.10.2023 och den 28.10.2023. Äggkastningarna hade skadat och klottat husfasader, fönster och bilar i Parsby, Skräbböle och Bläsnäs.

 

Lokala polisen fick tag på gärningspersonerna

På basis av informationen i brottsanmälningarna, vittnesutsaga och målsägandes kameraövervakningsbilder, kunde den lokala polisen känna igen de unga som varit direkt eller indirekt delaktiga i händelserna. De delaktiga ungdomarna kallades in på samtal till polisstationen. I samtalen framkom att gärningspersonerna var delaktiga i alla sex fall. De delaktiga ungdomarna var i åldern 14 - 15 år och de unga kunde inte ge någon vettig orsak för äggkastningarna. Oroväckande var att vissa av målen och personerna för äggkastning hade möjligtvis blivit utvalda på grund av tidigare påträffande i stan. Personerna hade till exempel påmint undomarna om deras beteende.

Ärendet sköts genom medling

Alla målsägande och delaktiga i ägghärvan är villiga till medling och därav skickas fallen till officiell medling, där parterna försöker komma överens om möjlig ersättning för skador och kostnader. Skadegörelse och lindrig skadegörelse är målsägandebrott, så en lyckad medling möjliggör avdrag av målsägandes straffyrkande och ärendets processrättsliga avslutande.

Var intresserade av ungdomarnas fritid

Polisen uppmanar vuxna att vara intresserade av det hur ungdomar tillbringar sin fritid i stan och att diskutera med dem om händelserna. Man ska kunna sätta gränser åt ungdomar då problem uppstår. Polisen önskar också att vuxna ska föregå med exempel när det gäller att ta ansvar då misstag sker.

Brott och utredning Egentliga Finland Nyheter Pargas Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Sydvästra Finland