Polisen i Uleåborg önskar en fridfull jultid (video)

Utgivningsdatum 14.12.2020 11.23
Nyhet

Polisen i Uleåborg önskar en fridfull och god jultid. Det exceptionella året har varit en påfrestning och prövning för alla. Fenomen som framhävs särskilt i polisens analys är mentala problem, drogproblem, närståendevåld, nätbedrägeri och trafiksäkerhet.

Polisinrättningen i Uleåborg har publicerat en julsång på YouTube, med vilken vi påminner om att ingen ska lämnas ensam i problemsituationer. Det finns hjälp att få. Vi uppmuntrar människor att söka hjälp i tid och på rätt ställe.

– Så som man sjunger “Giv mig ett hem på fosterjord, en gran med barn i ring!” önskar vi inom polisen en fridfull och harmonisk jul i alla hem. Det är ingen skam att söka hjälp, konstaterar polischef Mika Heinilä.

Polisens kampanj Vakna! har en webbplats där det finns Podcasts att lyssna på samt länkar till hjälpande instanser.
Ytterligare information poliisi.fi/vakna

Video ’En fridfull jul – Du är inte ensam’

Psalmen ’Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt’ har komponerats av Finlands nationalkompositör, Jean Sibelius.
Sibeliusdagen och den finländska musikens dag firades den 8 december 2020.

Polisinrättningen i Uleåborg vill tacka Uleåborgs stad för plats för videoinspelning och Uleåborgs ev.luth. församlingar för plats för ljudupptagning vid produktionen av videon.

Nyheter Polisinrättningen i Uleåborg Press meddelande importerat från gamla sidor