Polisen i Västra Nyland har tagit emot något över 800 ansökningar om asyl eller tillfälligt skydd

Utgivningsdatum 23.3.2022 13.41 | Publicerad på svenska 24.3.2022 kl. 8.28
Nyhet

Polisen i Västra Nyland har tagit emot något över 800 ansökningar om asyl eller tillfälligt skydd i mars. Största delen av ansökningarna har lämnats in av vuxna kvinnor och barn under 18.

Personerna som ansöker om asyl eller tillfälligt i skydd i Västra Nyland betjänas huvudsakligen på Esbo huvudpolisstation och på polisstationerna i Lojo och Raseborg. Orsaken till detta arrangemang är praktisk: på dessa stationer kan polisen behandla kundens ansökan om asyl eller uppehållstillstånd från början till slut och kunden behöver inte flyttas mellan stationerna. 

Huvuddelen av de ukrainare som skött ärenden i området som hör till polisinrättningen i Västra Nyland har kommit ensamma, med sin familj eller som en del av en liten grupp. Enskilda större grupper har också förts till polisstationerna till exempel med buss.

– För att vi ska kunna betjäna dem som kommer i en större grupp så bra som möjligt skulle vi uppskatta om de som sköter transporten eller annars är i kontakt med gruppen underrättade oss några dagar innan gruppen kommer. Vi kan nås via polisens telefonväxel, säger överkommissarie Aapo Isoaho.

På polisstationen har det gjorts flera olika arrangemang, till exempel ändringar i arbetsskiften, för att väntetiden och handläggningstiden av ansökningar ska hållas rimlig. Kunderna har i stora drag kunnat betjänas inom rimlig tid, men på hektiska dagar kan väntetiden särskilt på Esbo huvudpolisstation uppgå till flera timmar.

– Hittills har rusningen på polisstationerna varit störst på vardagarna och uttryckligen på morgnarna, berättar Isoaho. 

Esbo Lojo Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Västra Nyland Raseborg