Polisen ingrep i brott mot reglerna om övergångsställen och cykling på trottoaren

Utgivningsdatum 30.8.2023 12.17
Nyhet

Förra veckan den 21–25.8.2023 övervakade polisen säkerheten i den oskyddade trafiken i hela landet.  En betalningspåföljd för underlåtenhet att iaktta trafikreglerna för övergångsställen utfärdades till 192 förare av motordrivna fordon.

Totalt 89 förare av lätta elfordon och 128 cyklister utdelades en betalningspåföljd för att ha kört på trottoaren.  

För underlåtenhet att iaktta rött trafikljus utdelades en betalningspåföljd till 13 förare av lätta elfordon, 29 cyklister och 25 fotgängare.

Underlåtenhet att iaktta trafikregeln om väjningsplikt resulterade i betalningspåföljd för 9 förare av lätta elfordon, 10 cyklister och 8 bilister.

Sammanlagt 26 innehavare av körrätt meddelades ett tillfälligt körförbud.

– Jämfört med motsvarande övervakningstema förra våren ökade antalet betalningspåföljder som utdelades i samband med övervakningen, men det förklaras till största delen av att antalet arbetstimmar som användes för övervakningen ökade", uppskattar polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

– De ställen där oskyddad trafik och fordonstrafik möts är alltid riskfyllda, och med tanke på det inträffar det tyvärr fortfarande alltför ofta brott mot trafikreglerna för övergångsställen, fortsätter Kallio.