Polisen inleder en förundersökning av statsministerns måltidsersättning

Utgivningsdatum 28.5.2021 11.00 | Publicerad på svenska 4.6.2021 kl. 12.06
Nyhet

Polisinrättningen i Helsingfors gör en förundersökning av statsministerns måltidsersättning som har beviljats av statsrådets kansli.

Polisen i Helsingfors har fått in en begäran om undersökning som grundar sig på uppgifterna i offentligheten och pressen om måltidsersättningen. Polisen måste göra minst en förundersökning av ärendet.

I förundersökningen bedömer man om det finns skäl att misstänka tjänste- eller något annat brott till den del att statsministern har fått ersättning för måltider trots att lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet åtminstone inte utifrån ordalydelsen verkar möjliggöra detta.

– Jag betonar att förundersökningen inte på något sätt gäller statsministern eller hennes tjänsteuppdrag, eftersom förundersökningsmyndigheten inte har självständig befogenhet att bedöma dessa. I det här skedet bedöms endast tillvägagångssättet för andra tjänstemän vid statsrådets kansli, säger undersökningsledaren, kriminalinspektör Teemu Jokinen.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors