Polisen inleder ingen förundersökning på grund av säkerhetsövningen på flygstation

31.3.2021 9.19
Nyhet

Försvarsmakten genomförde 9.3.2021 en övning tillsammans med andra säkerhetsmyndigheter på Helsingfors-Vanda flygstation. Polisen inleder ingen förundersökning på grund av den säkerhetsövning som genomfördes på Helsingfors-Vanda flygstation 9.3.2021.

Övningsområdet var sakenligt markerat men soldaterna grep 3 civilpersoner ytterom området.

På grund av incidenten har Östra Nylands polisinrättning gjort en utredning som avses i förundersökningslagen. Polisen har granskat material från säkerhetskameror samt inskaffat förklaringar av berörda parter.

– På basen av de utredningar dom gjorts och den information som inhämtats kan man konstatera, att den riskbedömning, de direktiv gällande ansvarsfördelning och förberedningen överlag har gjorts systematiskt och grundligt med beaktande av övningens natur. Det oaktat har nämnda misstag inträffat konstaterar undersökningsledaren kriminalkommissarie Leif Malmberg.

Malmberg konstaterar vidare att utredningen inte uppvisar sådana omständigheter som skulle ge orsak att misstänka sådan avsiktlighet eller vårdslöshet som fastställts straffbar i samband med förberedningen eller genomförandet av övningen.
Ingen förundersökning inleds på grund av händelsen.

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Vantaa
Polisinrättningen i Östra Nyland
brottmål