Polisen intensivövervakade den tunga trafiken under ett 48 timmar långt övervakningstillslag

Utgivningsdatum 20.5.2024 13.49
Nyhet

Polisen intensivövervakade den tunga trafiken från tisdagen den 14 maj kl. 18.00 till torsdagen den 16 maj 2024 kl. 18.00. Alla polisinrättningar deltog i övervakningstillslaget. Under ett två dagar långt övervakningstillslag riktat mot den tunga trafiken konstaterades 93 brott mot kör- och vilotider och 23 färdskrivarförseelser.

− Alla kör- och vilotidsförseelser för vilka påföljd meddelades, överskred tydligt de gränser som föreskrivs i lagen, konstaterar polisinspektör Kari Onninen. 

Syftet med övervakningen av fordonsförares kör- och vilotider är att förebygga en minskning av förarens vakenhet, särskilt trötthet, och därigenom minska riskerna och olyckorna som orsakas av försämrad vakenhet.

− För odugligheter registrerades 53 påföljder, och ytterligare fick 16 fordon avbryta resan med anledning av odugligheter som är särskilt farliga för trafiksäkerheten. Då handlade det om fordon som inte var dugliga i trafiken, konstaterar Onninen.

Dessutom utdelades straff bl.a. för bristfälligt säkrande av last (39 st.) och för överlast (24 st.)

Övervakningen av godstrafiken var särskilt inriktad på iakttagandet av kör- och vilotider, säkring av lasten, fordonens skick och överlaster, vilka definierats som fokusområden för polisens övervakning av den tunga trafiken. Dessutom omfattar övervakningen av yrkestrafik förebyggande av grå ekonomi. 

I samband med trafikövervakningen övervakades även lagligheten hos utlänningars vistelse i landet. Utlänningsövervakning är en lagstadgad uppgift för polisen och utförs också som en del av övervakningen av den tunga trafiken. 

Totalt inspekterades 1035 tunga fordon under övervakningsperioden, av dessa var 856 finländska och 166 utländska, samt 13 bussar.

Förarna meddelades sammanlagt 224 betalningspåföljder och därtill gavs 170 muntliga eller skriftliga anmärkningar.

Övervakning av den tunga trafiken är ett av fokusområdena för polisens trafiksäkerhetsarbete under 2024 och är ett av de viktigaste genomslagsmålen för polisens trafiksäkerhetsarbete.

Övervakningen utgjorde en del av ROADPOL:s övervakningstema Operation Truck & Bus, som omfattar hela Europa.

Nyheter Polisstyrelsen Trafik