Polisen intensivövervakar användningen av säkerhetsutrustning

Utgivningsdatum 5.3.2021 13.04
Nyhet

Nästa vecka den 8–14 mars kommer polisen att övervaka särskilt användningen av säkerhetsutrustning och faktorer som orsakar ouppmärksamhet i trafiken i hela landet.

I samband med övervakningen av ouppmärksamhet övervakas aktiviteter och faktorer som påverkar förarens fokus på körningen eller observation av den övriga trafiken. 

- Vanligtvis beror ouppmärksamhet i trafiken på att föraren använder telefonen under körningen. Risken för att råka ut en trafikolycka ökar mångdubbelt, om man ringer ett telefonsamtal eller skriver ett textmeddelande samtidigt som man kör, konstaterar polisinspektör Timo Ajaste på Polisstyrelsen. 

Europeiska kommissionen uppskattar att ouppmärksamhet är en riskfaktor i 10 till 30 procent av alla trafikolyckor.

Säkerhetsbälten ska användas även i baksätet

Enligt en årsrapport (2019) som getts ut av Institutet för olycksinformation (OTI) hade nästan hälften (45 procent) av de i trafikolyckor omkomna personerna som färdats i person- eller paketbil inte använt säkerhetsbälte. Var tredje av dem (21 procent) kunde enligt haverikommissionernas bedömning ha överlevt olyckan om de hade använt säkerhetsbältet.

- Enligt trafikskyddets uppföljningsstudie ligger användningen av säkerhetsbälte i framsätet i personbilar på en god nivå. Däremot händer det alltför ofta att säkerhetsbältet inte sätts fast när man sitter på bakbänken i en personbil eller färdas i en paketbil. Polisen har som mål att göra användningen av säkerhetsbältet heltäckande och att fullt ut utnyttja säkerhetspotentialen som användningen av säkerhetsbältet erbjuder, säger Ajaste.   

Säkraste platsen för ett barn är i en bilbarnstol på baksätet

Ajaste påpekar att särskild uppmärksamhet ska fästas vid säker transport av barn i fordon. 

– Den säkraste platsen för ett barn i bilen är baksätet. Enligt vägtrafiklagen ska vid transport av barn som är kortare än 135 centimeter i personbilar, paketbilar och lastbilar en skyddsanordning för barn användas. En vårdnadshavare som färdas med barnet ansvarar för att det vid transporten av barnet används en ändamålsenlig säkerhetsanordning. Om vårdnadshavaren inte följer med barnet ligger ansvaret hos föraren av fordonet, säger Timo Ajaste.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik