Polisen kommer att inleda samarbetsförhandlingar, en enda myndighetsmodell utreds

Utgivningsdatum 27.9.2021 13.19
Nyhet

I förslaget till statsbudget som publicerades idag har 807,9 miljoner euro anslagits till polisen när förbrukningen i år är uppskattningsvis 838 miljoner. Den ekonomiska ramen för därpå följande åren år fortsättningsvis minskande

-Min omedelbara bedömning av det budgetbeslut som nu meddelats är att nästa år kommer polispersonalen att minska med 200-250 personår och vi tvingas inleda samarbetsförhandlingar, säger polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

Enligt honom kommer också startplatserna för polisutbildning sannolikt att minska.

- Högsta kostnadsposten för polisen, det vill säga antalet anställda, behöver justeras till den nivå som fastställs av den permanenta budgeten för att planera antalet poliser på lång sikt.

- Effekterna av minskningen av startplatser kommer inte att synas förrän om tre år, så poliser kommer sannolikt bli arbetslösa nästa år, konstaterar han.

"Politiska beslut fattas kompromisslöst"

Polisens anpassningsplanering bygger på prioriteringarna i regeringsprogrammet och budgetanslag, samt polisstrategi och värderingar, såsom principen om service, rättvisa och personalens välbefinnande.

Kolehmainen försäkrar att politiska beslut kommer att genomföras kompromisslöst, och att de extra medel som tilldelas för nästa år, till exempel för synligheten glesbygden och bekämpningen av  människohandel, kommer att genomföras fullt ut.

- I linje med polisstrategin strävar vi efter att särskilt prioritera brådskande alarmtjänster, förebyggande av brott och störningar och bekämpning av de allvarligaste brotten. Vi kommer att behöva kompromissa om övervakning - inklusive trafikkontroll - säger Kolehmainen.

Alla funktioner och enheter utvärderas

Antalet poliser har ökats i år i linje med målen för regeringens programmet. Detta möjliggjordes av de 33 miljoner euro som överfördes från förra året och tilläggsbudgeten på 6,7 miljoner euro för innevarande år.

Det finns just inga beloppa att överföras till nästa år. Dessutom fortsätter kostnaderna att stiga.

Enligt förvaltningsdirektör Anne Aaltonen, ordförande för polisens anpassningsarbetsgrupp, kommer medlen för att balansera ekonomin att planeras i samarbetsförhandlingarna.

- Granskningen omfattar till exempel visstidsanställningar och lediga tjänster, samt alla andra möjliga besparingar. Permitteringar och uppsägningar är den sista utvägen.

Man försöker söka snabba besparingar från bland annat inköp av fordon, utrustning och bränsle. Åtgärder i linje med färdplanen för att minska koldioxidavtrycket kommer att fortsätta i den mån de inte medför extra kostnader. Nästa års mål uppnås ännu utan att elektrifiera polisbilarna. Det finns få omedelbara besparingar från servicekontrakt relaterade till informationssystem.

Nackdelarna med anpassningen minimeras

Syftet är att bedöma effekterna av anpassning och minimera deras nackdelar. Frågor som ska övervakas inkluderar tillgång till hjälp i brådskandesituationer, närvaro och förebyggande övervakning, brottsutredningstider och uppklaringsprocent, reageringsförmåga för oväntade situationer, förmågan att ge handräckning och personalens välbefinnande.

Som en långsiktig åtgärd kommer man att lansera en förstudie för att utreda möjligheterna till en enmyndighetsmodell. Man har redan gått in för detta i grannländerna Sverige och Estland.

Dessutom kommer det nuvarande nätverket av kontor och lokaler samt polisens icke-lagstadgade uppgifter att bedömas. Exempelvis är transport och boende av så kallade lugna berusade personer kommunernas ansvar, och polisen kunde ta betalt för relaterade handräckningar. När det gäller intäkter utreds också debiteringen av tillståndsövervakning.

- Detaljerna kommer att klargöras när planeringen fortskrider och färdiga svar på alla frågor är inte tillgängliga just nu.

Aaltonen framhåller att anpassningsåtgärderna betonar arbetsgivarens ansvar för de anställdas välbefinnande i arbetet.

- Anpassningen kommer att utföras kontrollerat och i enlighet med polisens värderingar, med en bra och rättvis personalpolicy. Uppgifter prioriteras, kompetensen stärks och arbetsbelastningen hanteras proaktivt.

- Vi strävar efter extrem transparens och dialog med intressenter och vår egen personal i planeringen, lovar hon.

Varför minskar antalet poliser trots finaincieringsnivån stiger? Jämförar egentliga budgeten, tilläggsbudgeterna och överförda anslag 2020-2022 och slusatsen är, att användbar pengar minskar i polisens årbudget.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet