Polisen meddelade fler än 2100 påföljder för brister gällande säkerhetsbälte och mobiltelefoner

Utgivningsdatum 20.3.2024 16.19
Nyhet

Polisen intensivövervakade förra veckan från måndag till fredag den 11–15.3.2024 användningen av säkerhetsanordningar och mobiltelefoner i hela landet. Polisen anser det vara särskilt oroväckande att allt fler förare pysslar med sina mobiltelefoner och textar samtidigt som de kör bil.

Polisen meddelade 993 administrativa avgifter för trafikförseelse på 70 euro för försummelse av användningen av säkerhetsanordningar.  I 66 fall meddelade polisen böter för äventyrande av trafiksäkerheten till exempel för att försummelsen var ägnad att orsaka risk för någon annans säkerhet. Detta kan till exempel vara fallet vid en förseelse som begås av en passagerare i baksätet eller när vårdnadshavaren/föraren försummar att använda säkerhetsanordningen för barn.

Över tusen förare använde mobiltelefoner i strid med lagen

När det gäller ouppmärksamhet konstaterade polisen att 610 förare höll en mobiltelefon i handen när de talade i den under körning och 420 förare använde en mobiltelefon som de höll i handen på andra sätt medan de körde. Polisen meddelade dem en avgift för trafikförseelse på 100 euro. Dessutom meddelade polisen tre personer en påföljd för att ha använt andra tekniska anordningar på ett sätt som äventyrar eller stör körningen. I två fall gjorde polisen en brottsanmälan om ouppmärksamhet.

Allt som allt ökade antalet påföljder från omkring 1600 förra året till ungefär 2100 i år. Polisinspektör Tuomo Katajisto vid Polisstyrelsen var inte förvånad över det ökade antalet, eftersom det nu var möjligt att använda mer arbetstid till övervakningen än i fjol.

– Jag tycker att det är särskilt oroväckande att antalet avgifter för trafikförseelse som meddelades för användning av mobiltelefonen för annat än samtal nästan har fördubblats jämfört med i fjol. I praktiken innebär förseelsen i många fall att föraren har skrivit text samtidigt som hen kör ett fordon. Att hålla blicken borta från vägen ökar risken för en olycka avsevärt, konstaterar polisinspektör Tuomo Katajisto.

Nyheter Polisstyrelsen Trafik