Polisen och Gränsbevakningsväsendet utför samarbetsövning på Åland

Utgivningsdatum 2.10.2023 9.49
Nyhet

Sydvästra Finlands polisinrättning, Ålands polismyndighet, Helsingfors polisinrättning och Gränsbevak-ningsväsendet utför en samarbetsövning på Åland 2.–3. oktober.

Syftet med övningen är att utveckla olika myndigheters verksamhet i situationer som utgör en allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet samt vid skötande av allvarliga brottssituationer. 

Övningen utförs i yttre skärgårdens krävande maritima omständigheter och områden som är utmanande att nå.

Personalen som deltar i övningen rör sig med fordon, båt och helikopter speciellt på fasta Åland och på Kökar. Det är möjligt att myndigheterna avspärrar områden som används under övningen och att det på området syns rikligt med utrusting och personal som deltar i övningen.

Övningsstyrkorna rör sig på allmänt vägnät och verksamheten orsakar eventuellt buller.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Sydvästra Finland Åland