Polisen och Tullen utreder misstänkt grovt regleringsbrott

Utgivningsdatum 17.5.2024 12.30
Nyhet

Polisinrättningen i Uleåborg har under våren utrett misstänkt grovt regleringsbrott. Förundersökningen överförs till Centralkriminalpolisen, eftersom utredningshelheter som gäller kringgående av sanktioner har koncentrerats till CKP. Utredningen sker i samarbete med Polisinrättningen i Uleåborg, Tullen och Gränsbevakningsväsendet.

Förundersökningen startade efter en polisanmälan av en privatperson. I fallet i fråga hade kontaktuppgifter till den person som lämnade in anmälan använts för beställning av försändelser utan hens medvetande.

I det här skedet av utredningen finns fem brottsmisstänkta. Som bäst utreds inköp från finländska och internationella nätbutiker och export av dessa varor som omfattas av sanktioner via Finland till Ryssland.

Centralkriminalpolisen ansvarar framöver för informationen om förundersökningen och informerar om den när den framskrider. Tullen ansvarar för informationen om dess utredningsandel.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter