Polisen oroad över det ökade drogmissbruket bland barn och unga

Utgivningsdatum 8.3.2021 11.17
Nyhet

Narkotikabrottslighet som kommit till polisens kännedom har ökat kraftigt under de senaste åren. Polisen är särskilt oroad över barn och ungdomar som använder droger.

– Mot bakgrund av statistiken har narkotikamissbruket ökat i alla åldersgrupper, även bland barn och ungdomar. I fjol ökade användningen av droger särskilt bland unga flickor, säger överkommissarie Kari Siivo på Polisstyrelsen.

Undersökningar av avloppsvattnet som Institutet för hälsa och välfärd (THL) låtit utföra stöder misstanken om ökad användning av narkotika. Enligt dem har till exempel amfetaminbruket ökat kraftigt sedan 2012, då undersökningarna inleddes.

Enligt en enkät som Institutet för hälsa och välfärd genomförde 2018 är cannabis den vanligaste drogen som används i Finland. Enligt drogenkäten hade 24 procent av befolkningen i åldern 15–69 någon gång prövat på cannabis. Cirka 19 procent av kvinnorna och 28 procent av männen hade prövat på det. 

Experimenterandet förekommer mest bland unga vuxna i åldersgruppen 25–34 år, av dessa hade nästan hälften (44 procent) provat på cannabis någon gång under sin livstid (THL Drogsituationen i Finland 2020). 

Cannabis ökar benägenheten för ångest och depressionsstörningar och försämrar minnet

Enligt en studie som THL publicerade 2014 ökar rikligt bruk av cannabis benägenheten för att utveckla ångest- och depressionsstörningar. Det är speciellt skadligt att använda cannabis i unga år.

– Under pubertetsåren utvecklas hjärnan intensivt mot en vuxen persons prestationsförmåga och därför är den speciellt mottaglig för störningsfaktorer som till exempel droger. Långvarig cannabisanvändning försämrar observationsförmågan och minnet och ökar risken för olyckor. Rikligt bruk av cannabis i unga år fördubblar risken för att insjukna i psykos och har även ett samband med svagare skolframgång och hot om att bli utslagen, säger Siivo.

Cannabisbruk leder lätt till bruk av andra mycket farliga droger. 

- Vid narkotikarelaterade dödsfall under 2019 påträffades cannabisbruk i 156 fall av totalt 433 dödsfall. Antalet narkotikarelaterade dödsfall bland ungdomar (15–24 år) har ökat med cirka 30 procent mellan 2015 och 2019. 

Polisens mål är att göra det förebyggande arbetet effektivare

Enligt kriminalöverkommissarie Kari Siivo har polisen i allt högre grad riktat sin verksamhet mot förebyggande åtgärder särskilt gällande ungomar, och i enlighet med anvisningarna gradera åtgärder i stället för att bötfälla. 

– Till åtgärderna hör bl.a. att prata med den som första gången blivit fast för straffbart bruk, en förhandling som åklagaren ordnar samt effektivare diskussioner om vårdhänvisning av missbrukare. Polisstyrelsen har utfärdat anvisningar om dessa till polisenheterna. 

Antalet bötesyrkanden som polisen utfärdade sjönk i fjol med cirka nio procent jämfört med 2019. Jämfört med tidigare har ett flerdubbelt antal vårdhänvisningar registrerats. 

En anteckning om straffbart bruk av narkotika blir kvar i polisens register i fem år

En ung persons bruk eller experimenterande med droger sker ofta av oförstånd.

– Det gäller att komma ihåg att det kan ha följder långt in i framtiden. Till exempel när man söker arbete låter arbetsgivaren nästan alltid göra ett drogtest och utför en normal säkerhetsutredning av person.  Anteckningen om straffbart bruk av narkotika kommer att finnas kvar i polisens register i cirka fem år, berättar Kari Siivo.

Råd till föräldrar

Misstänker du att ditt barn har börjat använda droger?

Det finns inga tydliga tecken. Men här är några saker som det lönar sig att vara uppmärksam på:
– Vänkretsen förändras totalt.

– Den unga tappar intresset för saker som tidigare kändes viktiga.

– Den unga använder många sådana webbapplikationer som är främmande för föräldrarna.

– Obestämda föremål hittas bland den ungas saker, exempelvis en bong (vattenpipa).

– Den unga blir fast för brott, exempelvis snatteri.

– Den unga försöker hemlighålla eller dölja saker och tappar nerverna när man ställer frågor om vad hen sysslar med eller går igenom hens saker.

Vad händer när ditt barn åker fast för att ha använt droger?

– Föräldrar har ofta olika slags känslor i dessa situationer. Innan du tar upp saken för diskussion ska du försäkra dig om att du har lugnat ner dig och kan prata med den unga personen sakligt. Inte heller i den här situationen hjälper det att skrika.

– Om dialogen har brutits av en eller annan anledning lönar det sig att först försöka skapa en bra dialog. Kom också ihåg att lyssna på den unga. Försök förstå även om du inte godkänner användning av droger.

– När det gäller drogmissbruk är det typiskt i fråga om alla droger att missbrukaren inte känner igen sitt eget problem och vill förneka det. Sök hjälp.

– Ditt barn kan verka främmande när hen är påverkad av droger, men kom ihåg att det är ditt barn och visa att du trots allt älskar hen och är orolig för hen.

Var får man hjälp?

– Förutom att ditt barn behöver hjälp med sitt drogproblem behöver även du i egenskap av närstående stöd och hjälp.

– Mer information om eventuella hjälpbehövande parter finns på nätet bl.a. på webbplatserna för Droglänken och Fri från Narkotika.

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet