Polisen övervakar älgjakten under oktober

Utgivningsdatum 2.10.2023 9.43
Nyhet

Polisen intensivövervakar jakten på hjortdjur under perioden 7–29.10.2023. Övervakningen utförs i samarbete med andra jakt- och fiskeövervakningsmyndigheter.

Enligt Naturresursinstitutets statistik deltog cirka 116 000 jägare i älgjakten år 2022 och älgfångsten var 37 055 djur.

Jakten på hjortdjur är mer reglerad än på övrigt vilt särskilt av den orsaken att användningen av grovkalibriga vapen samt högeffektiva patroner och projektiler kräver att särskild uppmärksamhet ägnas åt säkerhetsaspekter. Därför fokuserar polisen sin övervakning förutom på jaktmetodernas ändamålsenlighet också särskilt på säkerhetsaspekter, såsom jägarnas förmåga att använda skjutvapen och iakttagandet av säkerhetsbestämmelserna. 

Polisövervakningen genomförs när älgjaktsäsongen inleds och redan är igång. Polisinrättningarna planerar tillsammans med övriga myndigheter närmare datum för temaövervakning av älgjakten regionalt under perioden 7–29.10.

Polisinrättningarna informerar om den regionala övervakningen och resultaten enligt sitt eget tidsschema. Polisstyrelsen informerar om de riksomfattande resultaten av övervakningen efter övervakningsperioden.

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet