Polisen övervakar användningen av säkerhetsbälten och mobiltelefon i trafiken i hela landet 18–22.9.2023

Utgivningsdatum 13.9.2023 15.34
Nyhet

Nästa vecka ingriper polisen intensifierat i bristerna i användningen av säkerhetsbälten, skyddshjälmar och säkerhetsanordningar för barn i vägtrafiken. Målet är att användningen av säkerhetsanordningar ska vara heltäckande. 

Bilbälten ska användas på varje sittplats där det finns ett bälte monterat. Enligt en rapport från Institutet för olycksinformation skulle över 30 personer i vägtrafikolyckor med dödlig utgång 2021 ha räddats om de hade använt säkerhetsbälte. 
 
I samband med övervakningen av användningen av säkerhetsanordningar övervakas också användningen av mobiltelefon bland förare av motordrivna fordon. Mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning får inte användas i handen under körning. 
– Det är särskilt farligt att skriva sms under körning, eftersom blicken då kan vara flera sekunder borta från vägen framför, säger polisinspektör Heikki Ihalainen vid Polisstyrelsen. 
 
Ihalainen uppger att påföljden för användning av mobiltelefon i handen är en avgift för trafikförseelse på hundra euro. 
 
För försummelse att använda säkerhetsbälte är avgiften för trafikförseelse 70 euro. För försummelse att använda säkerhetsanordning för barn är påföljden i de flesta fall dagsböter.