Polisen övervakar iakttagandet av reglerna för övergångsställen och cyklisters och elsparkcyklisters trafikbeteende

Utgivningsdatum 19.4.2024 14.55
Nyhet

Polisen utför intensivövervakning vid övergångsställen från måndag till fredag vecka 17. Polisen övervakar också hur oskyddade trafikanter, såsom elsparkcyklister och cyklister iakttar trafikreglerna samt deras säkerhet.

Övervakningen fokuserar på hur fordonsförare följer reglerna för övergångsställen. Polisen följer också aktivt trafikbeteendet hos cyklister och förare av lätta elfordon, dvs. om man kör på trottoarer och följer väjningsregler och trafikljus.

– På övervakningsdagen ingriper vi också i stannande och parkering som försvårar och äventyrar oskyddade trafikanters rörlighet bland annat i närheten av övergångsställen, på cykelvägar och cykelfält, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

Oskyddade trafikanter utgör en stor andel av dödsoffren i vägtrafiken

– De oskyddade trafikanternas andel av dödsoffren i vägtrafiken i Finland var 33,5 procent år 2023. I dessa siffror ingår motordrivna tvåhjuliga fordon. Därför bör säkerheten för dessa grupper av trafikanter hela tiden stå i centrum för trafiksäkerhetsarbetet, betonar Kallio.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter omkom en cyklist och fem fotgängare i vägtrafiken under januari–mars 2024.

Oskyddad trafikant är en term som används internationellt och med termen avses bl.a. fotgängare, cyklister, elsparkcyklister och andra mindre skyddade trafikanter såsom mopedister.

Nyheter Polisstyrelsen Trafik