Polisen övervakar inledningen av sjöfågel- och björnjakten den 20–21 augusti 2023

Utgivningsdatum 16.8.2023 14.44
Nyhet

Polisen och andra myndigheter skärper tillsammans övervakningen i hela landet när sjöfågel- och björnjakten inleds.  

Varje år skaffar cirka 300 000 personer i Finland jaktkort. Jämfört med andra länder i Europa är detta antal stort i proportion till invånartalet. Jakt är en populär hobby som innebär att man får tillbringa tid i naturen. Samtidigt bär jägaren ansvar för djuren och miljön bland annat genom att följa gemensamma lagar och regler. 

Polisen utövar jakt- och fiskeövervakning i samarbete med andra myndigheter. Jakt- och fiskeövervakningen genomförs på två olika sätt: som allmän övervakning och som riktad övervakning. Under höstsäsongerna utförs främst allmän övervakning, dvs. övervakning av laglig jakt. Lokalt betonas övervakningen med centrala teman.

Inriktning av övervakningen

Genom den nya förordningen som jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat förbjuds sjöfågeljakt i skymning från utgången av den timme som följer efter solnedgången fram till ingången av den timme som föregår soluppgången, Innan jakten inleds måste jägaren kontrollera vilken tid solen går upp och ner på orten. Om solen går ner till exempel klockan 21.01 är det förbjudet att jaga från och med klockan 22.01. Det är dock tillåtet att söka, avliva och ta tillvara skadade fåglar även när förbudet gäller. Målet med förbudet är att minska risken att av misstag skjuta fredade arter eller arter som minskar i antal. Förbudet mot jakt i skymning förbättrar skottsituationen och möjligheten att känna igen arter (mmm.fi). Övervakningen kommer inom ramen för resurserna att inriktas på dessa tidpunkter.

Björnstammen i Finland är så stor att de sociala, ekonomiska eller ekologiska problem som björnstammen orsakar inte kan kontrolleras enbart genom att skjuta vissa björnar som orsakar skada eller innebär ett säkerhetshot. Av denna anledning har björnstammen i Finland reglerats genom så kallad stamvårdande jakt. 

Jaktkvoten för björn är 180 björnar under jaktsäsongen 2023–2024. Kvoten är 166 björnar färre än under föregående säsong. Finlands viltcentral beslutar närmare om hur dispenserna ska inriktas. Utanför renskötselområden är björnkvoten 130 björnar och inom renskötselområden är kvoten 50 björnar, vilket är 20 björnar färre än i fjol. 

Polisinrättningarna beslutar självständigt om hur övervakningen av björnjakten inriktas.

Polisstyrelsen informerar om de riksomfattande övervakningsresultaten den 23 augusti 2023.
 

Nyheter Polisstyrelsen Övervakning och larmverksamhet